Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

TRENÉRSTVÍ SE NEDÁ NAUČIT.  TO SE MUSÍ POCHOPIT!!!

Rozvoj herního umění

ROZVOJ HERNÍHO UMĚNÍ

ÚVOD

K sepsání mého pohledu na trénink dětských kategorií mě vyprovokovala dlouhodobá stagnace úrovně našeho mládežnického ledního hokeje. Pochopil jsem, že držení se tradičních postupů je v českém hokeji velmi silně zakořeněno. Je to dáno zřejmě i českou konzervativní náturou. Nemáme rádi radikální změny. Když někdo (něco) vybočuje ze zažitého průměru, tak naráží na většinovou opozici. Uvědomuju si, že můj následný pohled bude podrobný a široký, a tak zaujme zřejmě pouze náročné zájemce, kteří hledající možné změny v tréninku herních sportů dětí.

Přednostně měl být tento příspěvek určen pouze hokejovým trenérům mládeže. Ale jak sám čtenář jistě po prostudování pochopí, níže analyzované téma tréninku dětí se všeobecně týká i dalších kolektivních sportů, jako florbal, kopaná, košíková, házená, ragby a dalších.

V následném textu se nakonec dostávám k závěru, že nám v herních sportech u našich hráčů chybí obecné herní umění, umění hrát, tzv. herní fenomén. Ještě přesněji řečeno postrádám u nich rozvinutou tzv. vnitřní hru (duševní či mentální hru odehrávající se na úrovni mozkových neuronů). Nejedná se o speciální finální herní pohybové projevy (o vnější provedení, schopnosti, dovednosti, pouhou formu) určitého herního sportu, ale o to, co tomu všemu speciálnímu předchází, o obecný vnitřní univerzální obsah, o duševních řídících procesech, které jsou nutné pro funkční a úspěšnou konkrétní hru, který je platný pro všechny herní sporty. V našich trénincích herních sportů se nedostáváme, nebo jen velmi málo, k samotnému jádru herního umění, ale zabýváme se víceméně jeho pohybem, povrchem. Chybí nám rozvíjení učenlivosti herních sportů. To vše vede k zaostávání našich hráčů za vyspělou konkurencí. Ve finále tohoto materiálu nabízím doporučení, jak toto obecné herní umění rozvíjet a zlepšovat tak výkonnost hráčů, potažmo herních sportů.

Na podporu své následné teorie využívám srovnání s Americkým sportovně-výchovným programem, který je oficiálním učebním textem pro trenéry na amerických univerzitách. Program je v principech učení se hry na základě herního přístupu veden ve stejném duchu, jak se o to snažím ve svém níže podaném materiálu.

Ještě než začnu se svým samotným pohledem na téma dětský trénink v herních sportech, chci uvést, že si plně uvědomuju, že nikdo z nás nemá v tomto „měkkém“ oboru, jakou trenérství bezesporu je, absolutní pravdu.

 

Pravda je někde mezi námi!

 

TRADIČNÍ METODIKA

Náš tradiční žákovský hokejový trénink navazuje stále především na metodiku prof. Vladimíra Kostky, staré již přes půl století Tato metodika je přehledně schematicky a detailně členěná a strukturovaně rozvětvená, od bruslení, přes útočné a obranné HČJ a herní kombinace až po herní systémy. Ve své době to byla metodika pokroková. Ale dle mého názoru jsou však takto analyticky pojaté postupy v současné době již překonané.

V průběhu 70. a hlavně v 80. let minulého století měl navíc silný vliv na náš tréninkový systém tehdy úspěšný sovětský hokej, který se soustředil hlavně na tělesně kondiční pojetí tréninku. A tak se do našeho tréninkového procesu v té době hodně aplikovala a dále rozpracovávala kondiční složka tréninku, nejdříve hlavně v přípravném období a posléze celoročně.

Tradiční metodika ledního hokeje určená mládeži už dlouhodobě nepřipravuje hráče na hru dostatečně. Tato oblast metodiky je tradičně podceňována a pro dnešní nejmladší kategorie už prakticky nefunkční. Věk hokejových začátečníků se totiž snížil hluboce do předškolního věku a na tento fakt metodika nezareagovala a nadále lpí na tradičních principech, vycházejících z metodiky seniorského hokeje. Navíc trenéři mládeže, kteří trénují konzervativním způsobem, ale chtějí svůj trénink modernizovat, slepě přebírají a zavádějí do začínajících kategorií inovační metody z tréninku seniorského. Ale ty u dětí nezabírají.

Velmi obecně shrnuto: tradiční metodika vychází od jednotlivosti k celku. Ale tento postup je dle mých zkušeností potřeba u dětského hokeje změnit.

Sice by se dalo nyní zpětně hodnotit, že vlastně díky této tradiční metodice jsme byli, především na konci 90. let minulého století, hokejově úspěšní. Ale je to jen polovina pravdy. Tu druhou část pravdy hledejme ve srovnání tehdejších a současných sportovních, ale i mimosportovních podmínek.

V současné době však nabývám pocit, že si tento neutěšený stav metodické oddělení ČSLH začíná uvědomovat a roste tak naděje, že se situace bude měnit. V něčem se snad zlepší, mám však obavy, že v něčem to pojede v zaběhnutém duchu :-(.

 

SROVNÁNÍ DVOU HOKEJOVÝCH GENERACÍ

Zlatá hokejová generace úspěšná na konci 90. let se narodila přibližně na počátku 70. let. To je v době, kdy existovala silná propopulační státní politika,  kdy výrazně rostla populační vlna, rodily se tzv. Husákovy děti. Matky rodily v mladším věku, nebylo tolik rizikových těhotenství. Navíc tehdejší zdravotnictví nebylo na tak kvalitní úrovni, a i proto byla tehdy asi 3x vyšší kojenecká úmrtnost než je tomu v současnosti, jinými slovy se rodilo více zdravotně odolnějších děti s vyšší porodní váhou,  "slabší" děti zemřely. V současné generaci se rodí méně dětí, děti se rodí častěji nedonošené, ale přežívají díky kvalitnějšímu zdravotnictví. Na druhou stranu však mají oslabenou imunitu, jsou zdravotně křehčí, trpí mnohými alergiemi a disfunkcemi.

Během 70 let byl lední hokej  národní sport, jehož sportovní výsledky na ledě se Sovětským svazem si mnoho lidí spojovalo svým způsobem jako odpor proti okupaci sovětských vojsk. Jeho popularita ještě vzrostla v letech 1976 a 1977, kdy jsme se stali mistry světa. V těchto letech měla populace Husákových dětí právě kolem šesti, sedmi roků, kdy se hlásily do hokejových klubů ohromné počty chlapců. Došlo zde k propojení velkého množství dětí se zvýšeným zájmem. Z náborů se stávaly v populárních klubech výběry do hokeje, ve kterých si trenéři mohli opravdu vybírat ty pohybově nejšikovnější. Konkurence ostatních sportů byla menší, zimních sportů ještě menší. Mnoho rodičů dávalo své děti na hokej i proto, že v tom viděli pro ně možnost, jak vycestovat na Západ. Dnes je motivace rodičů dát dítě na hokej mnohem menší, nemluvě o více nových sportech, které děti lákají. Navíc se preferuje více vzdělání dětí, než tomu bylo v minulosti.

Rodiče měli na aktivně (sportovně) strávený čas se svými potomky daleko více času. Pracovní doba byla většinou do 14:00-15:00 hodin. Zábavy bylo mnohem méně (2 černobílé programy ČT). Pro mladé rodiny s dětmi se stavěla sídliště a hřiště, kde  děti mohly být pospolu a společně se sportovně vyžít. Rodiče nemuseli mít strach z kriminality a drog, a automobilový provoz nebyl zdaleka tak hustý, jako je tomu dnes. Proto rodiče mohli bez obav nechat své děti venku volně, aby si spontánně hrály, sportovaly. A ony toho maximálně využívaly, protože toho k zábavě tehdy moc neměly. Na sídlištích hrály spontánně hodiny fotbal, hokej s míčkem a jiné míčové hry. V nynější době děti už netráví čas společně na hřištích, protože mladé rodiny stavějí rodinné domky samostatně. Rodiče  mají navíc strach nechat své dítě samotné venku. Jsou rádi, že dítě se zabaví doma u elektroniky. Tato "životospráva" spolu s nadměrným příjmem nezdravých kalorií zapříčiňuje, že naše děti jsou podle výzkumu už druhé nejtluščí na světě! Takové děti ztrácejí pochopitelně o pohyb zájem, pohodlní. A z toho vyplývá výsledek dalšího, tuzemského výzkum na ZŠ, který zjistil, že hodiny tělesné výchovy jsou pro žáky nejméně oblíbeným předmětem!

Pro „zlatou generaci“ byla tehdejší hokejová metodika ještě dostatečně funkční, neboť absentující herní složku děti nevědomě doháněly právě ve svém osobním volnu spontánním hraním a sportováním.

Dále měli mladí hokejisté budoucí "zlaté generace" už od poloviny 70. let zavedené, dobře fungující a zaplněné hokejové třídy na základních školách. V dorosteneckém věku fungovala tzv. Tréninková střediska mládeže a na ně navazovaly Dukly (Vojenské tělovýchovné jednoty). Tato vojenská sportovní mužstva byla pro mnoho hokejistů v dorosteneckém věku ohromnou motivací dostat se do nich a strávit tak dva roky s oblíbeným sportem s možnosti intenzívního tréninku, než je "zabít" při klasické vojenské službě. Vrcholová Dukla Jihlava a Dukla Trenčín byly tehdy pro hráče dnešního juniorského věku "hokejové university"! Po vojně v Dukle přecházeli hokejisté do silně konkurenčního prostředí, kdy bylo v celém Československu jen 12 celků (ještě dříve dokonce jen 10) v nejvyšší soutěži. Do zahraničí jít hrát směli až hráči za zásluhy po svém 32 roce věku. V této kvalitní seniorské soutěži se prosadili opravdu ti nejlepší mladí hráči, kteří v ní dále výkonnostně rostli vedle těch zkušených hráčů, kteří neměli ještě možnosti se uplatnit v zahraničí. Po roce 1989 se všem žádaným hráčům otevřely hranice do zahraničních lig a do NHL, kde sbírali další zkušenosti. Ty nakonec zúročili v reprezentaci právě koncem 90. let vítězstvím v Naganu a zlatým hatrickem na MS. Na druhou stranu současné hokejové třídy mají problém s naplněním. Je to dáno nízkými počty hokejistů a i všeobecným názorem veřejnosti (často nesprávným!), že sportovní třídy jsou ve výuce méně kvalitní. Proto  rodiče dávají raději své děti na prestižní školy, ale ne do hokejových tříd. TSM, která nám hokejový svět záviděl, také zanikla. Systém Dukel dnes evidentně citelně chybí. I proto je v dnešní době problém se začleněním juniorů do seniorů. Desítky našich hokejistů hrají v zahraničí, ale naopak v rozděleném Česku se zvýšil počet na 14 klubů v nejvyšší soutěži, když celkově hokejistů ubývá. Jaká může být tedy jejich kvalita?

Je zajímavé, že podobný vrchol na přelomu století zaznamenala i česká kopaná (1996 stříbro z ME a 2004 bronz z ME). Mezi oběma sporty a jejich vrcholným obdobím vidím souvislost. Pro děti narozené v 70. letech 20. století byly pro rozvoj kolektivních sportů optimální sociální podmínky.

V 70. letech byl dospělý (rodič, učitel, trenér)  pro dítě přirozená autorita a vzor. Byla menší rozvodovost, na výchově dětí se tak podíleli oba rodiče, kteří na výchovu měli i více času. Výchova byla tvrdší, děti byly pracovitější. Rodiče byli oporou jak učitele, tak trenéra. Dnes velmi často matka vychovává děti sama. Buď je rozvedená, nebo otec pracuje a nemá na dítě tolik času. Výchova je proto na jedné straně volnější a současně útlocitnější. Morálka dětí i rodičů je dnes jiná (příliš „demokratická“) a na hokeji je to citelně znát.

 

SOUČASNÝ TRADIČNÍ TRÉNINK 

Děti ve svém volnu nehrají sportovní hry, a nehrají je v dostatečné míře ani na svých trénincích. A trenéři mládeže nadále lnou k tradiční „úspěšné“ metodice, která mohla v minulosti fungovat jen za situace, kdy děti sami spontánně a dostatečně hrály sportovní hry. Drží se jí ze zvyku, setrvačnosti či z neznalosti jiných alternativ.  A případně ji ještě více detailují a vkládají do ní nové dílčí poznatky. Dnešní trénink dětí v útlém věku je nadále silně zaměřen na učení se základním dovednostem, kdy se hráči formou solitérních cvičení 1-0 snaží rozvíjet bruslení a HČJ v bezduchých a samoúčelných cvičeních, kde se jednotlivé činnosti izolují, jde se do čím dál větších detailů, cvičení probíhají v neměnných, hře nepřirozených, laboratorních, uměle vytvářených, pohodlných a ideálních podmínkách, odtržených od podstaty hry, bez odporu, souvislostí, vztahů a reakcí, bez herní proměnlivosti. S přehnaným důrazem na dokonalou neměnnou techniku. Mnozí trenéři mládeže jsou fascinováni efektními, atraktivními a ekvilibristickými dovednostmi (Sean Skinner, finské bruslení na hranách, power skating, balanční cvičení, bruslení s padáky), které je však zavádí pouze do extrémního a individualistického rozvoje samoúčelných dovedností. Tento typ tréninku by měl být až druhotný, jen jako doplněk v jejich mimotréninkové činnosti. Tréninková cvičení v tradičním tréninku jsou lokomočně lineární, pravidelná, cyklická, je to bezduchá primitivní rutina, dril a až drezúra. Důraz se klade na vnější formu místo na obsah. Aktuální trénink je individualistický, trénuje se v duchu individuálních sportů. Stavíme mladé hráče do pozice, kdy jim v tréninkovém cvičení přesně naprogramujeme řetězení činností a dovedností, ve kterých od nich chceme, aby je přesně podle našich představ strojově plnili. Jsou to pseudoherní cvičení. Trénujeme v nich z větší části pouze vnější pohybovou strukturu, s absencí aktivního myšlení jeho aktéra, program je aktivačně (resp. interaktivačně) chudý. Aktéři jsou jako roboti, kteří plní jen to, co do nich vložíme. Jsou to cvičenci, neschopni samostatného tvůrčího řešení, s absencí vlastní invence. Místo, abychom rozvíjeli jedince, osobnosti, individuality, tak vychováváme jednotlivce, solitéry, roboty, individualisty. Takovým tréninkem se dětský hráč nerozvíjí tím potřebným směrem. V tréninkovém procesu převládá analýza nad syntézou, detail nad celostností, rigidní a strojové dovednosti nad kreativní hrou, mentální pasivita nad aktivitou (interaktivitou). Naše současné trénování dětí je ve velké míře dogmatické, samoúčelné, povrchní, formální, stroze mechanické, je výrazně odtrženo od herní reality, bez herního smyslu. Bez skutečného cíle UMĚNÍ HRÁT. Na hokej, resp. na skutečnou hru si většinou pouze jen hrajeme, předstíráme ji. A herní mentální deficit z dětství je v pozdějším věku již nezískatelný.

Někdy nabývám pocit, že v našem sportovním tréninku pořád přetrvává sokolský či spartakiádní duch, že trénujeme jako naši předci na přelomu 19. a 20. století nebo v 70. letech století minulého.

Další neduh, který se na trénincích dětí děje, je již nácvik struktury hry. Kdy se ještě nevyhraným dětem, které s hrou mají minimální zkušenosti, už vnucují představy trenéra o systému hry. A tyto představy jsou po dětech požadovány i v utkání minihokeje.

Aktuální dětský trénink je postaven na eliminaci hráčských slabin. Hlavní pozorností trenéra je hledat na hráčích chyby a nedostatky. Těch je pochopitelně u začínajících hráčů drtivá převaha. Trenér je chce odstraňovat. Hráč tak většinou od trenéra slyší, co všechno dělá špatně. Zaměření je negativní a tím i neefektivní. Jednotný solitérní trénink unifikuje všechny hráče. Znemožňuje rozvoj jejich preferencí.

Tradiční trénink přeceňuje vnější hru a nedoceňuje hru vnitřní (více dále v kapitole Pohybová kontaktní hra).

 

ANALOGIE TRÉNOVÁNÍ S FORMOU TRADIČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ještě pro lepší pochopení zakonzervovanosti naší současné tréninkové metodiky mládeže se nabízí velmi podobné přirovnání s naším vzdělávacím systémem, s učením se čtení a učením se obecně.

Co je smyslem čtení?

a) zvládat při čtení správnou výslovnost

b) chápat při čtení obsah textu

c) mít při čtení plynulý přednes

Stále se učíme číst tak, jako bychom se chtěli učit dokonalému čtení, analyticko-syntetickou metodou, po částech, po písmenech a slabikách, které spojujeme do slov. Ale bez toho nejdůležitějšího, bez důrazu na chápání obsahu čteného textu. Ztrácí se skutečný smysl čtení. Je rozdíl umět číst a umění číst. Umět je mechanická řemeslnost a umění je funkční kreativita. Umění číst znamená chápat čtené, „číst mezi řádky“, vnímat dvojsmyslnost, pochopit poetický verš… Rozdíl mezi umět číst a umění číst je v hloubce chápání čteného textu. A analogické je to s hrou.

Podobné přirovnání je s procesem učení.

Co je smyslem učení?

a) umět zpaměti data

b) myslet analyticky

c) umění chápat funkční souvislosti

Současné tradiční učení je repetiční školometné učení. Formou biflování zpaměti bez logického hledání souvislostí. Podobné, jako formou drilu učit techniku pohybových dovednosti, bez propojenosti na herní smysl těchto činností. Smyslem učení je umění chápat funkční souvislosti. Smyslem hry je umění hrát.

Velký handicap nás, trenérů a vůbec celé naší postarší J populace, je výchovně vzdělávací systém, kterým jsme jako žáci a studenti prošli za totality. To znamená způsob našeho školního vzdělávání a následně vzdělávání trenérského. Tento způsob v nás zanechal silné stopy, které nás omezují v našem nazírání a dalším vývoji.

Celosvětově probíhá pravidelné PISA testování, které je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá.
Šetření je zaměřeno na zjišťování úrovně gramotností patnáctiletých žáků. Naposledy byl výzkum zaměřen na šetření v oblasti individuální schopnosti žáků řešit problémy. Následně zde uvádím závěry jejich šetření, kde v závorce připojuju možnou analogii na pohybovou hru.

Každý učitel (trenér) ví, že pravidla a postupy řešení rutinních problémů se poměrně snadno vyučují (trénují) i hodnotí. Ze své podstaty se schopnosti potřebné k řešení složitých nerutinních problémů (proměnlivosti hry) nedají omezit na pravidla (taktické příkazy), a proto je relativně těžké je vyučovat (trénovat) i hodnotit. Všichni se shodnou na tom, že děti (hráči) potřebují schopnost řešit problémy (proměnlivé herní situace), ale v praxi se její výuka často omezí pouze na řešení založená na pravidlech a vzorcích (naprogramovaných cvičeních 1-0). K rozvinutí odbornosti a pružnosti (funkčních dovedností) potřebné k řešení nerutinních problémů (herní proměnlivosti) musí vzdělávání (trénování, rozvíjení) v jakémkoli předmětu, oboru, povolání (herním sportu) zahrnovat zkušenosti s nejrůznějšími reálnými problémy (množstvím herních situací), z nichž lze následně flexibilně čerpat (ve hře intuitivně využívat).

Výzkumy ukazují, že cvičit schopnost řešit problémy bez kontextu nemá smysl. Přeneseno do tréninku hry to znamená, že trénovat hru, tedy herní proměnlivost, bez herních souvislostí nemá význam. Desetiletí intenzivního výzkumu prokázala, že přístupy přímého učení (analytického tréninku) obecných schopností (samoúčelných cvičení 1-0) nevedou k větší schopnosti řešit problémy (hrát). Účinnější možností, jak rozšířit schopnost řešit problémy (proměnlivé herní situace), je vyučovat (osvojovat, tříbit) konkrétní učební látku (herní dovednosti) způsoby, které pomáhají následnému transferu do nových situací, typů problémů a obsahu (herních situací). Je těžké přenášet samostatné a omezené znalosti (jednotlivé dovednosti) bez kontextu (herní souvislosti). Lepší je, když jsou součástí dobře propojených, hierarchicky uspořádaných struktur. Čím více souvislostí žák (hráč) vidí mezi učivem (trénovanou činností) a vnějším světem (pohybovou hrou), tím snadnější pro něj takový přenos bude.

V tomto PISA testování dopadli nejlépe žáci z východních krajin Asie. A hledaly se důvody, které rozvinuly u dětí těchto oblastí tyto funkční vědomosti (schopnosti řešit problémy) lépe než například děti z Evropy. A předpokládá se, že jedním z důvodů je i to, že ve východní Asii se děti učí obrázkovému písmu. Toto písmo vyžaduje zcela jiný způsob čtení. Při čtení obrázkového písma mozek pracuje fyziologicky v systému asociací. V zemích používajících obrázkové písmo se už u malých dětí záhy rozvíjejí komplexní formy abstraktního myšlení. Už v raném věku u nich dochází k stimulaci představivosti, fantazie, mentálních vztahů a propojenosti mezi myšlenkami. Jsou lépe schopni se orientovat v problému a prakticky jej řešit. Děti jsou schopny spontánně dešifrovat symboly už od dvou až tří let. Ale náš analyticko-syntetický vzdělávací systém čeká až na věk kolem deseti let dítěte, kdy se teprve začínají učit abstraktním pojmům. Naše školní vzdělávání podceňuje nebo nedoceňuje dětské kognitivní schopnosti v jeho raném věku. Tím vlastně ochuzuje možnosti rozvoje mozkové činnosti v tomto směru a tak už v tomto věku vzniká handicap oproti systému východnímu.

Zde opět nacházím analogii mezi vzděláváním a hrou. Také hrou prolíná neustále množství skrytých zpráv, které jsou obsaženy ve vnějších pozorovatelných projevech herního děje (pohybová činnost spoluhráčů a soupeřů). Už malé dítě může ve hře začínat vnímat drobné herní charakteristiky pohybu a na základě svých postupně shromažďovaných herních zkušeností, své herní paměti, potom může rozlišovat a dále včas a rychleji dešifrovat úmysly a klamné pohyby soupeře.

 

POTŘEBA RANÉ STIMULACE MOZKU

Vývoj ve všech oblastech našeho života je nezadržitelný. Stejně tak tomu je v lékařství, v neurologii. Vědci v tomto lékařském oboru udělali v 21. století ohromné pokroky v objevování fungování mozkové činnosti. Tyto pokroky v neurologii tak zasahují i sportovní vědu, potažmo sportovní trénink.  Metodika sportovních her se díky těmto objevům dostává do jiné sféry. Avšak k českým trenérům, především u těch nejmladších kategoriích, se dostávají tyto informace jen zřídka a ještě velmi nenápadně. Často také zůstávají nepochopeny, nebo jsou v prostředí, které neustále lpí na tradičních trenérských metodách, nakonec potlačeny.  

Každý živočich je nejvíce bezbranný a nejohroženější před vnějším okolním světem ve svém raném věku. V tu dobu mu nejvíce hrozí, že nepřežije. Evoluce (příroda) to zařídila tak, že mozek mláďat, pro přežití nejdůležitější orgán v těle, je v tomto období nejvíce a nejrychleji se rozvíjející orgán. Velmi rychle se přizpůsobuje tomu, aby na bázi svých evolučně zděděných přirozených obranných reflexů co nejdříve zabezpečil přežití, aby se živočich mohl co nejdříve osamostatnit z ochranného vlivu svých rodičů. Mozek je v tomto raném věku nejučenlivější. Je nejlépe připraven citlivě přijímat a vytvářet nové vjemy. Dětský mozek obsahuje tzv. zrcadlové neurony, které zajišťují opakovat či napodobovat pohyb. A má-li dítě ve svém okolí dostatek vhodných pohybových impulsů k nápodobě, využívá je k imitaci. Rychlost a kvalita jeho učenlivosti je v tomto období obdivuhodná. A je životní nutností. V přirozeném prostředí se tak na základě nenuceného a samovolného pohybu mláďata formou napodobujících „her“ připravují na život v divoké a nekompromisní přírodě.

Byl proveden experiment mezi dvěma skupinami geneticky stejných zvířecích mláďat. První skupina měla ideální podmínky pro svůj život – teplo, vodu, jídlo. Druhá skupina mláďat měla životní podmínky poněkud ztížené. Aby se například dostala k jídlu, musela vyřešit malý problém. U této skupiny, která měla zvýšenou ranou stimulací mozků, se po dvou měsících zjistilo, že jsou mláďata o mnoho inteligentnější. První skupina byla pasívní, pohodlněla, určitým způsobem degenerovala, druhá byla aktivní, vyvíjející se.

A podobné je to u lidských „mláďat“. Pokud se u dítěte podchytí a podpoří včas jeho přirozená potřeba pohybu a her, má to rozhodující význam pro budoucí zdravý vývoj jeho mozku a celkově jeho aktivní přístup k pohybu. Naopak, jestliže se tato nejdůležitější fáze rozvoje osobnosti podcení a dítěti je už v raném věku bráněno v přirozené potřebě pohybu, mozek se na to rychle adaptuje. Malé dítě postupem času podléhá pokušením moderní doby a většinu svého času pasívně prosedí, mozkové funkce se vyvíjí proti své přirozenosti, podléhá pohodlnosti. V jeho mozku se ztrácí a zanikají evolučně dlouhodobě nabyté pohybové reflexy. Přírodou naprogramovaná pohybová předurčenost pomalu zakrňuje. Tyto degenerativní změny v jeho mozku jsou nezvratné, dodatečné opravy už nejsou možné.

Často dnes slyšíme, aby malé dítě neběhalo, protože by mohlo upadnout, aby neskákalo po posteli, protože by ji mohlo poškodit, nedupalo, protože by rušilo sousedy pod nimi, nelezlo na židli, protože by z ní mohlo spadnout, neházelo předmětem, aby něco nerozbilo, neválelo se po zemi, protože by bylo špinavé, když dítě upadne, tak ho hned zvedáme, aby se nenastydlo, aby v klidu sedělo u televize a dalo nám chvíli pokoj …

Takový rodičovský postoj brzdí přirozený spontánní pohybový vývoj dítěte.

Děti se hlásí do hokeje proto, že chtějí hrát hokej, chtějí hrát hry. Hra je jejich přirozenost a přirozenost děti charakterizuje. Přirozenost je jejich ohromná přednost. V herní přirozenosti a spontánnosti mají největší šanci optimálně rozvíjet svůj veškerý potenciál.

 

ANALÝZA POHYBOVÉ HRY

V následující kapitole se budu podrobně zabývat složitostí pohybové hry. Smyslem je, abych tím naznačil, jak je pohybová hra, činnost v ní a vše co této vlastní herní činnosti předchází, komplikovaně a složitě kontinuálně propojené. A přesto je nakonec nutné zmínit, že se zde dotknu pouze zlomku toho, jak to v lidském organizmu při pohybové hře probíhá skutečně. Je otázkou, zda vůbec někdy v budoucnu budeme schopni komplexně a detailně popsat a vysvětlit fungování lidského organismu, především mozku, v pohybové hře.

Přehled rozlišení sportů:

SPORTY

INDIVIDUÁLNÍ

KOLEKTIVNÍ

ZÁVODIVÉ

SOUTĚŽNÍ

HERNÍ

   

NEKONTAKTNÍ

KONTAKTNÍ

 probíhá závod

soutěž

pohybová hra

 

Pro závod je charakteristická lokomoce, pro soutěž um a pro pohybovou hru proměnlivost. Pro hráče pohybových her je určitě výhodou, ovládá-li i individuální sporty (gymnastika, plavání, lehká atletika…), ale není to nezbytná nutnost.                      

POHYBOVÁ KONTAKTNÍ HRA

Jestliže chceme v trenérském umění ledního hokeje (nebo jiných herních kontaktních sportech) pracovat kvalitně a efektivně, pak je potřebné vycházet z podrobné znalosti obecné charakteristiky pohybové kontaktní hry (dále jen hra). Při pochopení fungování takové hry potom logicky vyplyne, že vedle neustále upřednostňovaných vnějších pohybových činností mají nezpochybnitelnou funkci a důležitost také přehlížené vnitřní duševní procesy.

Každá pohybová hra je založená na vnitřním vzájemném protikladu. Tyto protiklady jsou konstrukce versus destrukce, čili útok a obrana. Obě tyto protichůdné strany působí na společném prostoru a tvoří jednotný nedělitelný celek. Existují závisle na sobě, je mezi nimi stálé pnutí, vzájemně se vylučují a podmiňují, nemohou plnohodnotně existovat jedna bez druhé, vzájemně se tak nepřímo podporují. Jeden protiklad chce zachovat daný stav, druhý chce jeho negaci. Je to jako jin a jang, čínský symbol vyváženosti a celosti vesmíru, jednoty protikladů. Výsledkem stálého boje těchto protikladných stran je v našem případě děj pohybové hry. Protiklad vlastní herní činnosti je také obsažen ve svobodě rozhodování na straně jedné a závislostí na soupeři na straně druhé.

Ve hře dochází přirozeným a nezaměnitelným způsobem neustále k novým, průběžně proměnlivým, jedinečným a neopakovatelným situacím. Hra vzniká v samém počátku na základě duševních schopností všech hráčů vůči společnému předmětu, potažmo vůči sobě a až poté jejich následnou tělesnou realizací. Herní děj je složitě interakční, funguje ve vzájemné, související a vztahové akčnosti hráčů, probíhá v závislosti mnoha proměnných činitelů, vnějších mezi sebou, vnitřních uvnitř sebe, ale taky vnějších a vnitřních napříč mezi sebou. Probíhá tak, že každý z hráčů (subjektů) se snaží svým jedinečným herním potenciálem, svou interakcí herní děj ovlivňovat. Ten vzniká vzájemným působením interakcí, kontraakcí na akci, které tak na sebe vzájemně a neustále kontinuálně navazují, eskalují, hraje se. Rozlišujme „akci“ – činnost jednotlivce bez vztahů a souvislostí (slepá činnost 1-0) a „interakci“ – činnost jedince na základě vztahů a souvislostí na akce spoluhráče a soupeře (smysluplná činnost). Tradiční trénink je především o akcích, alternativní trénink hlavně o interakcích.

Hra jsou interakce

Na rozdíl od individuálních sportů ve hře není hráč nikdy sám, Na straně jedné jsou spoluhráči, kteří mohou nabízet spolupráci, ale na straně druhé působí vždy soupeř, který se naopak snaží činnost narušovat. Hráč tak musí ve hře registrovat a reagovat na široké spektrum vztahů a souvislostí.

Fenomén hry tkví v (sou)boji o společný předmět. (Sou)boj chápejme jako dvojjedinost invazivních a konfrontačních vztahů při kontinuálním prolínání soubojů, tedy duelů 1x1 (konfrontaci) na straně jedné a bojů (invaze) o více hráčích (2x1, 2x2, …) na straně druhé. Boje a souboje jsou neoddělitelné, neohraničené, jsou v sobě. Herní prostředí je nestandardní, nestabilní, invazivní, diskomfortní, a deformující, je v ní neustálý větší či menší časoprostorový tlak a až těsný a mnohdy i tvrdý tělesný kontakt. Hra je v každém okamžiku jiná, je jedinečná. Je o neustálých změnách, vztazích a reakcích. Ve hře hráči nikdy předem s naprostou jistotou neví, jak bude vypadat bezprostřední a probíhat následná herní situace, tím pádem jakou on bude provádět vlastní herní činnost.

Hra je vždy originál, v němž hlavní roli hrají adaptace, improvizace a kreativita.

Ve hře musí hráč zdolávat aktivní překážky (soupeře, který se mu snaží činnost vědomě rušit) na rozdíl od soutěživých a závodivých sportů, kde jsou překážky statické, pasivní. Hra vyžaduje po aktérech aktivní zvládání kontinuálních změn. Herní kvalitu hráče netvoří v žádném případě jen vnější tělesné pohybové schopnosti a dovednosti, čili vnější viditelný projev - vnější hra - důsledek Za těmito vnějšími viditelnými silami stojí vnitřní neviditelné síly, duševní funkce, procesy, schopnosti a dovednosti -  vnitřní hra - příčina. Pohybová hra vyžaduje oduševnělou, smysluplnou činnost. Symbióza vnějších tělesných projevů a vnitřních duševních procesů vytváří tzv. psychomotorickou součinnost. Psychomotorická součinnost je integrací. To znamená, že duševní a tělesné činnosti nestojí vedle sebe, nejsou spojené, nejsou pouhým součtem, ale jsou sjednocené, jsou v sobě vzájemně rozpuštěné, splynuté, jejich integrace je jakoby násobkem či přidanou hodnotou, je to víc než pouhý součet.

Vnitřní hra tvoří obsah hry,

vnější hra její formu

Jestliže chceme psychomotorickou součinnost rozvíjet efektivně, musíme rozvíjet psychickou i motorickou fázi současně, souběžně. Jakmile ji oddělíme na část psychickou (taktickou) a motorickou (technickou), efekt rozvoje se rapidně ztrácí.

Vnější hra začíná hrou vnitřní

V takto složitě komplikovaném procesu pohybové hry může nejlépe uspět pouze hráč, který své herní činnosti je schopen ovládat a řídit svými kvalitně rozvíjenými duševními procesy.

Vnitřní hra je řídící, je příčina

vnější hra je výkonná, je důsledek

Určující a rozhodující hra se odehrává už na úrovni mozkových neuronů v šedé kůře mozkové hráče. Výsledek této vnitřní hry se až následně zrcadlí na herním kolbišti přes hru vnější.

(Ne)úspěch se rodí v mozku

Hra svým proměnlivým průběhem hráče formuje a naopak hráč svým herním uměním přispívá k nezaměnitelnému průběhu hry. Hra na straně jedné a hráči na straně druhé se vzájemně ovlivňují.

Pro malé dítě je hra dobrodružství, je to známo a současně neznámo, je to spontaneita.

Složitost pohybové hry můžeme více či méně chápat, ale ne zcela pochopit. Někdy se může zdát, že hra nemá logiku. Ale ona logiku má. Má "svou" logiku. Jen my, trenéři, kouči těchto herních sportů, ji nejsme při její nesmírné komplikovanosti schopni pochopit. Můžeme logiku hry chápat částečně, ale nikdy ji nemůžeme pochopit zcela. Pohybová hra má totiž nespočet proměnných faktorů, které se vzájemně ovlivňují. Například v případě ledního hokeje je to 10 + 2 lidských mozků, které na ledě kontinuálně řeší průběžně proměnlivé změny herního děje. Každý z těch hráčů (subjektů, majitelů mozků) je osobitý, ale především funkčnost jejich mozků je jedinečná a řeší aktuální herní situace dle svých vrozených i získaných dispozic. Je to podobné, jako bychom řekli, že fungování lidského mozku nemá logiku. Zdánlivě to tak vypadá, protože někdy mozek reaguje určitým způsobem, ale jindy na stejnou situaci reaguje způsobem zcela jiným. Je to dáno opět jedinečností situace, kterou mozek řeší, jeho emocemi, temperamentem, aktuální náladou a dalšími proměnnými, které nejsme schopni všechny zaregistrovat. Neurologové se snaží pochopit fungování lidského mozku, avšak mnohé (většina!) je z jeho činností stále skryta a myslím si, že skryté i zůstane. Mozek ale ve svém nitru logicky funguje. A stejné je to s pohybovou hrou, která je stejně komplikovaná a nevyzpytatelná jako lidský mozek. Logika pohybové hry nám zůstane skrytá, zdánlivě nelogická. Nám, trenérům (koučům) zůstává "jen" úkol, abychom na (ne)logičnost hry hráče co nejlépe připravovali, aby naši hráči byli schopni se v labyrintu hry svým herním uměním lépe adaptovat a improvizovat v něm. Hra souvisí neoddělitelně s fungováním mozku. A tak jak neurologové nedokázali zatím odhalit celé jeho tajemství, tak podobné rezervy jsou skryty v tajemství ovládání hry.

Hra je o vnějších i vnitřních vztazích

HRA, HRAVOST A HRÁČ

V metodice her bychom měli správně rozlišovat pojmy „herní“, „hravý“ a „hráčský“. Pojem „herní“ (1x1) by měl znamenat úzkou souvislost se samotnou hrou, s herními vztahy, s herním dějem, s herní činností, s herními situacemi, herním odporem, herním tréninkem apod. Jedná se o sociální proces, o interakci. Výraz „hravý“ (1-0) souvisí s činností samotného hráče. Hráč si hraje sám, se svým pukem (míčem), bez rušivých vlivů, vztahů a souvislostí, jedná se o solitérní proces, o akci. V hravosti chybí pro pohybovou hru typická herní dimenze ((sou)boj o společný předmět).

HRAVOST

HRA

1-0

1x1

SAMOSTATNĚ

SPOLEČNĚ

SÁM

VŠICHNI

SI HRAJE

HRAJÍ

SE SVÝM PŘEDMĚTEM

O SPOLEČNÝ PŘEDMĚT

AKCE

INTERAKCE

KOORDINACE, DOVEDNOST

KOMPLEX

OFENZÍVNÍ

OFENZÍVNÍ - DEFENZVNÍ

Náš tuzemský hokejový trénink se už od přípravky zaměřuje, zřejmě nevědomě, víceméně na výchovu hokejisty, jednotlivce, který si hraje sám. V tréninkovém procesu je hravost velmi často považována za HČJ. V těchto případech ale skutečné HČJ realizovány nejsou. Hravost je pseudo HČJ. Na trénincích tak chybí ve větším objemu (a často i kvalitě) tréninkové prostředky obsahující nutné mentální (kognice a emoce) funkce. Záměna hravosti za HČJ se děje především v hlavním období na ledě, protože v období přípravném je HČJ či hravosti věnováno ještě mnohem méně pozornosti, neboť dominuje tělesně kondiční složka.

Nakonec pojem „hráčský“ znamená souvislost pouze se samotnou osobou hráče, s jednotlivcem (hráčská výstroj, hráčská statistika…). Z tohoto rozdílného vnímání těchto pojmů se v trenérské práci mohou odvíjet zásadní rozpory.

M. Jelínek při svém průzkumu hráčovy motivace, proč hraje hokej, klade otázku: „chceš hrát hokej nebo se chceš stát hokejistou?“

Kdo chce hrát hokej, chce hrát hru, chce být herní, chce být hráčem, který hraje hokej. Kdo se chce stát hokejistou, chce se stát pouze osobou, jednotlivcem, kterého láká především hokejistova popularita a požitky. Je pseudohráčem,u kterého hra je až druhořadá.

I na tomto příkladu můžeme pozorovat rozdíl mezi pojmy herní (chce hrát) a hráčský (chce být hokejistou), případně hravý (chce si hrát). Ještě je možné to zobrazit tak, že hráč hraje hru, ale hokejista si hraje sám na sebe, na roli hokejisty. Anebo si hraje sám svou hru bez vnímání herního okolí.

Naším cílem by však mělo být vychovávat především hráče, jedince se vztahem ke hře s celou její komplikovaností!

 

JEDINEC A JEDNOTLIVEC  

Vyber jednu správnou odpověď:

Jedinec je:                a) jednotlivý individualista

                                   b) jedinečná individualita

                                   c) sólový hráč

 

Jednotlivec je:          a) jedinečný, osobitý

                                   b) jednotlivý, individualistický

                                   c) týmový hráč

Jedinec je potenciální hráč. Jedinec je herní. Každý takový jedinec je jedinečná individualita, která v sobě skrývá svůj vlastní osobitý herní potenciál. Ten se vhodnými herní prostředky už od útlého věku může více či méně probouzet, rozvíjet a měnit se v herní umění hráče. Anebo se nevhodnými tréninkovými prostředky může jeho herní potenciál tlumit a zanikat. Jedinec (hráč) je jedinečný, hře otevřený, je v interakci, je aktivní součástí hry, řeší sociomotoriku.

Jestliže však jedinec absolvuje převážně pseudoherní hravostní činnosti, stává se z něj pouhý hře uzavřený jednotlivec. Jednotlivec je jednotlivý, oddělený. Jednotlivce zajímá hravost, je pouhou izolovanou částí hry, je solitérní „hráč“, pseudohráč, nehráč. Jednotlivec je pouze v akci, je pasivní částí hry řešící pouze svou motoriku.

Deformační herní prostředí hráče formuje. Naopak komfortní, neherní prostředí hráče deformuje. Jedince tak deformujeme v jednotlivce.

 

HČJ

Co chápeme pod zkratkou HČJ?

            a) Hravá činnost jedince        b) Herní činnost jednotlivce   c) Herní činnost jedince

Předpokládám, že většina odpoví možnost b). Ale...

Naše velmi častá tréninková proudová solitérní cvičení v situacích 1-0 probíhají za absence protistrany, chybí vnitřní protiklad, určitý odpor, sociální aspekt. Probíhají tedy v  neherním prostředí, v komfortních a pohodlných podmínkách. Jsou to hravá cvičení, rozvíjí se hravost.

A zde je velký problém! My se mylně domníváme, že provádíme herní činnosti a potom vykazujeme, jak hodně se věnujeme herním dovednostem. Ne! Herní činnost jednotlivce je ve skutečnosti pouze hravá činnost jednotlivce. Hráči provozují pouze pseudoherní činnosti jednotlivce, jsou to jen jakoby herní činnosti. Ty nemohou plnohodnotně rozvíjet opravdové individuální herní činnosti. Když to mají být herní činnosti, potom se mají týkat přímo hry, činnosti by měly tedy probíhat v herních podmínkách, tréninkové prostředky by měly obsahovat herní konfrontaci, vnitřní protiklad, herní duch. Ale tyto námi trénované činnosti se hry přímo netýkají. Jsou to pouze individualistické činnosti jednotlivce, nebo-li pseudoherní činnosti jednotlivce. Pseudoherní činnost se týká jednotlivce, pseudohráče, nehráče. Při hravých činnostech jednotlivce rozvíjíme pouze čisté hráčské a hravé činnosti, jako bruslení, vedení kotouče, přihrávku, střelbu. Bez herních vztahů a souvislostí.

Trenér například vidí ve hře (utkání) hráčovu nejistotu ve vedení kotouče. Tak tuto útočnou HČJ uvolnění hráče s kotoučem vytrhne ze hry a na tréninku toto vedení kotouče trénuje v situaci 1-0. Nic proti tomu, ale nemůžeme to považovat za HČJ, ale pouze za činnost jednotlivce, za čisté neherní vedení kotouče.

Na standardních trénincích převažuje poměr činností jednotlivce nad herními činnostmi jedince. A to je dle mého názoru zavádějící.

Po MS 2014 hokejistů U 18 hodnotil trenér české reprezentace J. Petr tak, že viděl obrovský rozdíl v individuálních dovednostech hráčů. „… prohrávali jsme malé individuální souboje.“

 

HERNÍ ČINNOST JEDINCE

Až činnost prováděná v reálném herním prostředí a v reálných herních podmínkách se stává tou plnohodnotnou a ryzí herní činností, tedy herní činností jedince (HČJ). HČJ jsou základem a obsahem každé pohybové hry. V kolektivní pohybové hře o společný předmět musí proti sobě vždy fungovat dvě HČJ: útočná HČJ proti obranná HČJ a naopak. Smysluplný rozvoj obou těchto HČJ musí probíhat za souběžné účasti obou stran, útočné a obranné. Tedy za minimální herní situace 1x1, kdy odpor může být v tréninku různě simulovaný a variabilně modelovaný. Pouze za této situace (a vyššího počtu hráčů) dochází ke střetu, konfrontaci, invazi, tedy k pohybové hře. Vzniká herní děj v herním prostředí. Jen v tu chvíli se může útočná HČJ reálně a plnohodnotně rozvíjet a přehrát (nebo se o to pokoušet) obrannou činnost a obráceně. Jen v situaci 1x1 (a vyšší) může reálně a věrohodně docházet ke kontinuálním konfrontačním herním vztahům, k přechodům z obranné HČJ do útočné a opačně. Hráč rozvíjí své HČJ v řídící ale i podřízené roli. Obě HČJ (obranná a útočná) se v konfrontaci vzájemně provokují k přehrání soupeřovy činnosti, jejich vzájemný antagonismus vede k eskalaci činností a tak se obě stany ve svém rozvoji mohou vzájemně obohacovat a vyvíjet.

Po Memoriálu I. Hlinky U 18 hodnotil trenér R. Reichel po utkání se suverénní Kanadou: „…Velice silní na kotouči, vyhrávají většinu soubojů o kotouč…,“ a v Doporučení do klubů: „Soutěživost – hlavně v soubojích 1 na 1.“

HČJ jsou funkční, užitné, účelné pohybové dovednosti vyskytující se v herních podmínkách. HČJ proto musí být nepřetržitě ohebné, pružné, přizpůsobivé a otevřené dané herní situaci. Musí být funkční, sloužící hře. Nutné základy těchto herních dovedností se částečně budují izolovaným hráčským a hravým nácvikem pohybových dovedností bez odporu, v situaci 1-0. Ale je zde nebezpečí. Jestliže zabředneme do takového tréninku dlouhodobě, jeho monotónnost způsobuje u mladých hráčů stagnaci jejich dalšího herního vývoje. Hráči se nedostává nových potřebných herních impulzů, trénink se stává rigidním. Tímto umělým drilem dosáhneme omezenou automatizaci dovednosti, nedosáhneme ale potřebné flexibility, operativnosti, dynamiky a funkčnosti HČJ. Tu získáme opět jedině v pestré herní praxi, ve které se můžeme na tyto požadované dovednosti soustředit a vhodnými dovednostními požadavky v herním prostředí je účelově rozvíjet.

Ukázka rozvoje HČJ, konkrétně na bruslařské herní dovednosti:

Obíraná o overbally. Všichni proti všem. Všichni hráči (cca 20) bez hokejek v krajním pásmu. Je jim vhozeno 4 - 6 polovyfouklých overballů aby se daly pohodlně držet v jedné ruce a umožňoval se tak hráčům přirozený uvolněný doprovodný pohyb paží při bruslení. Hráči se snaží overball získat a co nejdéle s ním bruslit. Je povoleno ragbyové získání míče (skládání  - uchopit soupeře od ramen dolů, ne za krk a hlavu!!!) hráčů bez overballů. Hráč s overballem, který spadne na led, pouští overball a může s ním hrát tehdy, až opět vstane z ledu.

Obměny: hráč s overballem získá bod, když provede danou bruslařskou dovednost (otočku, přeloží vzad, v jízdě vzad přeskočí jednu z hokejek, které jsou na ledě rozmístěny, roznožné bruslení…)

Náš trénink už v raném věku často ulpívá na pohybových detailech a přílišné zahleděnosti na ve hře minimálně se vyskytující čistou ideální techniku. Taková extrémní snaha o uniformní dokonalou techniku se dá chápat v estetických či soutěživých sportech (krasobruslení, gymnastika, vrhy, hody, skoky…), ve kterých technika pohybové dovednosti při omezeném počtu pohybových dovedností, které estetické či soutěživé sporty obsahují, a jejich přesně dané a předem naprogramované činnosti hraje rozhodující roli. V herních kontaktních sportech se však jedná o vysokou proměnlivost děje a nespočet koordinačních dovedností, které musí hráč na určité úrovni technicky zvládat. Ale není nutnou podmínkou, že je potřebuje zvládat absolutně dokonale. V herních sportech tuto vysněnou a nereálnou dokonalou techniku HČJ, spolu s pohybovými schopnostmi předurčují a následně stále korigují vnitřní duševní procesy (kognice, emoce). A až integrace vnitřní a vnější hry nám dává výsledný efekt HČJ.

 

FÁZE HERNÍ ČINNOSTI JEDINCE:

Vnímání – vstup do HČJ – dostředivá nervová činnost

Myšlení, resp. rozhodování – režie HČJ – centrální nervová činnost

Provedení – finální výsledek HČJ - odstředivá nervová činnost

 

HERNÍ VNÍMÁNÍ

Obecně platí, že jak smyslově vnímáme svět, tak si vytváříme svoji skutečnost. Čím  lépe pracují naše smyslové orgány, tím lepší a diferenciovanější je naše vnímání. Čím je naše vnímání různorodější, tím pestřejší a plastičtější je obraz naší reality.

Hlavním analyzátorem smyslového vnímání hráče je jednoznačně zrak, který tvoří až 85% vnímaného. Přesto však je hráč schopen vnímat zrakem pouze zlomek herní reality. Mnohé mu uniká. Jeho zrak vnímá hru v jednotlivých obrazech, mezi nimi na zlomek vteřiny oslepne. Mozek potřebuje čas, aby zaznamenal novou informaci. Vnímá asi 20 obrázků za vteřinu a ty pak mozek prezentuje jako nepřetržitý pohyb, jako film. Vhodnými podněty a dlouhodobými herními zkušenostmi jsme schopni hráčovo optické herní vnímání zlepšovat, a to jak do rychlosti, tak do výběru a kvality.

Aktivní herní praxí se u hráče rozšiřuje periferním a hloubkové vidění, zvyšuje se zraková koncentrace a pozornost, rozvíjí se filtrované (výběrové) vnímání, kdy hráč rozlišuje podstatné herní vjemy od nepodstatných, z fragmentovaného vnímání se stává vnímání souvislejší, zrychluje se jeho vnímání, když hráč lépe ví co a kde má ve hře sledovat, zlepšuje se čtení hry, které se vyvíjí a zrychluje se v čtení letmé.

Již v hluboké minulosti bylo zjištěno, že právě hráči kolektivních sportů, především ledního hokeje a košíkové, měli oproti běžné populaci periferní vidění mnohem více rozvinuté.

Vědecké pokusy potvrdily, že ti nejlepší Hráči mají optické vnímání již na takové úrovni, že vidí herní situaci jakoby zpomaleně, rozloženě. Tak získávají o hře detailnější informace, které jsou pro průměrné hráče neviditelné.

Velmi efektivní tréninkový prostředek ke zvyšování periferního vidění jsou kromě kolektivních her také různorodé formy žonglování.

Hráč aktivně hrající hru, si do své fotografické, respektive herní paměti otiskuje a ukládá důležité a kritické herní momenty, které se mu potom díky jeho asociativním schopnostem ve složitém herním ději daleko rychleji vybavují a naskakují, než když hru vnímá bez těchto podpůrných procesů.

Ostatní smyslové orgány hráčovo optické vnímaní doplňují a on tak vnímá a cítí komplexnější a plastičtější obraz herní reality. U silně vyhraného hráče (hráče absolvujícího herní všestrannost mnoha pohybových her a jejich nespočet modifikací) se jeho citlivost vnímání zvyšuje a rozšiřuje, a takto vnímavější hráč hru vstřebává intuitivně, jakoby šestým smyslem. Zkušeně vnímavý hráč takto pohotově nabývá nezbytné vstupní informace o hře a získává tak okamžitý náskok nad hráčem nedostatečně vnímajícím.

Každá samotná HČJ vzniká a probíhá až na základě vnímání zpráv obsažených ve vnějších pozorovatelných projevech spoluhráčů a soupeřů

Herní vnímání, tento důležitý vstup do hry, se na standardních hokejových trénincích většinou rozvíjí nedostatečně. Ve hře nelze nepoužívat herní vnímání.

Vnímání by mělo probíhat za neoddělitelné podpory myšlení a naopak.

 

HERNÍ MYŠLENÍ, ROZHODOVÁNÍ

Dodané informace z analyzátorů se v mozku zpracovávají, analyzují a vyhodnocují. Dochází k výběru optimálních řešení herních odpovědí, k taktickému jednání. Hráč se postupně učí „číst hru“, rozumět čtenému a chápat herní děj. Ve hře je nutná určitá herní sečtělost, soulad mezi vnímáním a myšlením. Herní laici, pseudohráči, jejichž herní sečtělost je minimální, mohou hru i vnímat, ale jejich vynaložené úsilí na vnímání je tak vysoké a neefektivní, že následně se jim nedostává dostatečná myšlenková koncentrace a kapacita k porozumění a chápání herního děje. Mohou tak trpět herní dyslexii, patřičně nezvládají chápat vnímanou herní situaci.

Začínající čtenář následujícímu textu neporozumí, sečtělý čtenář porozumí:

UÁKKZA ČENTÍ NA ZLKÁDAĚ ZŠKUETONSÍ

Jen dlouhodobou herní praxí, nejlépe od raného dětství, mohou hráči rozvíjet umění čtení hry, tzn.  číst „mezi řádky“, dešifrovat „řeč těla“ soupeře, citlivě vnímat i „vnitřní hru“ soupeře a spoluhráčů, odkrývat herní symboliku (v každé pohybové hře probíhá jistá pohybová symbolika, herní stereotyp, když určitá herní provedení v sobě nesou charakteristické a ustálené skryté náznaky a detaily). Oduševnělou, smysluplnou herní činností se u hráčů vyvíjí asociace, dedukce, předvídavost, představivost, prostorová orientace, timing, improvizace, intuice a instinkt. Rozvíjí se herní inteligence. Budují si podmíněné pohybové reflexy, hromadí se v jejich herní paměti zásobárna taktických vědomostí a herních zkušeností.

MF Dnes, 4. 6. 2015

O Ondřeji Palátovi – „… Na ledě byl sice nejmenší, ale prosazoval se i v zápasech, kdy proti němu stáli o čtyři roky starší kluci. Neobehrál je silou, neošálil rychlostí, převyšoval je hokejovým myšlením, dobrým odhadem i hravou povahou. Mimochodem – až do dorostu hrával souběžně i fotbal.“

Jak už bylo zmíněno, hokej je velmi proměnlivá a rychlá hra. Prolínají se v ní úseky hry, kdy herní tvar je roztáhlý a hráč má čas a možnost myslet vědomě, racionálně. Potom jsou náročnější úseky hry, ve kterých vyhraný hráč ještě dokáže optimalizovat své herní rozhodnutí do poslední možné chvíle, jeho časový práh vědomého myšlení je relativně posunutý díky jeho všestranné obehranosti, své herní zkušenosti, své obsáhlé zásobárně možných herních odpovědí. Takovýto hráč je proto ještě schopen racionálně zvládat složitější herní situace, ve kterých už by nevyhraný hráč vědomě herně myslet selhával.

Profesionál pod kritickým tlakem zachovává rozvahu a tvoří, amatér panikaří a chybuje

Časté jsou herní sekvence, ve kterých se v těžišti hry (v prostoru kotouče, míče) nachází více hráčů a hustota a intenzita hry je již tak extrémní, že se v nich hráč dostává do kritického časového presu, kdy už jeho vědomé myšlení řešení nezvládá. Hráč pak samovolně přechází z vědomého myšlení do podvědomého herního rozhodování. To znamená, že hráč ke svým taktickým rozhodnutím využívá svou asociativní paměť. Svá herní rozhodnutí řeší pomocí asociativního rozhodování. Herní odpověď se porovnává a následně vybavuje na základě podobnosti vnímané situace s již zažitými a uloženými herními situacemi ve své herní paměti. Hráč využívá intuici.

Je to jako práce s Vyhledavačem v počítači, kdy zadáte jedno písmeno a hned se vám na základě podobnosti s oním písmenem objeví nabídka slov, další zadání písmen již nabídku více upřesňuje. Tak dochází ke zrychlenému hledání.

Další alternativou herního myšlení, které není zprostředkováno vědomým uvažováním, je myšlení intuitivní. Hráč opět těží ze svých nabytých všestranných herních zkušeností a svá herní rozhodnutí jakoby vytuší, probíhají bez námahy, pohotově a rychle, myslí jakoby „šestým smyslem“.

MF Dnes, 21.96. 2015

Hokejista Tomáš Mikúš: „Nikdy na ledě nepřemýšlím, většinou jedu na autopilota a sám se nechám překvapit, co udělám.“

Komplikovanost herního myšlení zvýrazňuje ještě možnost heuristického „myšlení“. V extrémně složité herní situaci, kdy hráčovo herní myšlení nenabízí možnost řešení, nezná herní odpověď, hráč problém řeší odhadem, zkusmým řešením. Heuristické řešení je často jen přibližné, založené na poučeném odhadu, intuici, zkušenosti. První odhad se může postupně zlepšovat, i když heuristika nikdy nezaručuje nejlepší řešení. Zato je univerzálně použitelná, jednoduchá a velmi rychlá.

Všestranně obehraný hráč má flexibilní herní myšlení, které mu dovoluje optimálně mixovat všechny druhy herního myšlení. Herně inteligentní hráč oplývá svou herní rafinovaností, vychytralostí, lstivostí. Jsou to herní vlastnosti, se kterými se hráč rodí, ale které se též dají do určité míry získat a rozvíjet. Ale jen za předpokladu časté pestré a všestranné herní praxe.

Optimální herní řešení probíhá samovolně, hraje-li hráč v herní vášni (transu, pohlcení, posedlosti, euforii, extázi). V tu chvíli hráč nevnímá rušivé vnější momenty a je plně koncentrován na hru. Hraje ryze přirozeně. Tuto přednost, umění se zcela pohltit do hry, mají malé děti. A právě v jejich uvolněné spontánní hře se nejlépe rozvíjí jejich herní potenciál.

Už v utkáních přípravek se často stává, že malí hráči jsou vedeni k tomu, že při založení útoku si musí automaticky najíždět do určitých prostorů, kam musí dostat přihrávku. Při takové šablonovité hře se hráči musí slepě soustředit na plnění příkazů trenéra a ne na probíhající hru samotnou. Hráčům je tak upírána možnost svobodného rozhodování, omezuje se potenciální rozvoj jejich samostatného herního myšlení.

Herní vnímání a myšlení jsou kognitivní (poznávací) procesy. Tyto kognitivní procesy jsou navíc silně ovlivněny emocemi a temperamentem hráče. Kognice a emoce tvoří mentální herní složku. Je to neviditelná duševní hra, mentální hra, vnitřní hra.

Význam vnitřní hry vyniká zvláště v nadnáročných herních situacích v zahuštěném malém prostoru, v ohnisku hry. V nich je hráčský laik překvapen ale herní profesionál připraven.

Herně geniální HRÁČI (Gretzky, Messi) vždy převyšovali okolí svou vnitřní hrou, díky které nakonec bravurně zvládali nadnáročné herní situace a potažmo i svou vnější hrou.

Rozdílovým deailem na vrcholové úrovni jsou rozhodovací schopnosti

Jak už bylo výše uvedeno, vnímání je vstupem do každé HČJ. Ale je zde nutno doplnit, že kognitivní schopnosti nejen že uvádí každou HČJ, ale ony je i neustále provází. Probíhají propojeně s vnější činností, kterou průběžně korigují. Probíhající hra nemá začátek ani konec, vnitřní i vnější hra probíhá kontinuálně.

Jestliže se v tréninku podněty dlouhodobě opakují a sklouzává se do rutiny a stereotypu, mozková aktivita se adaptuje a dochází fakticky k jejímu snížení k původním hodnotám Herní myšlení je proto nutné zatěžovat intenzivně, mnohostranně, pestře, celoročně, dlouhodobě. Lidský mozek je evolucí uzpůsoben k tomu, aby reagoval na vše nové a neočekávané – na informace, které přicházejí z vnějšího prostředí a jsou jiné, než předpokládal. Každý nový a netradiční podnět probouzí novou mozkovou aktivitu, To znamená, že pro hráče ledního hokeje je užitečné, aby často hrál i další kolektivní sporty, které jsou ve své podstatě založeny na stejných herních základech, tudíž vyžadují velmi podobné vnitřní schopnosti a dovednosti hráčů. Liší se až vnějším finálním herním provedením.

 

HERNÍ PROVEDENÍ

Po centrálním zpracování vydává mozek povel po odstředivých nervových drahách do svalové periferie.  Kognitivní procesy se přes emoční filtr zhybňují, čili zpracované informace se zrealizují do pohybové podoby. Tělo (svaly) pouze vykonává to, co dostane nařízeno z CNS. Mluvíme o senzomotorice (vnímání a pohyb) a psychomotorce (myšlení a pohyb).

Herní provedení je vzhledem k proměnlivosti hry neustále kontrolované a korigované mentálními procesy. Je otevřené, připravené na možné úpravy.

V klasickém tréninku se často dějí situace, kdy trenér požaduje po hráčích přesné plnění svých představ o průběhu tréninkového cvičení. Hráč se potom snaží vlastním pohybovým provedením plnit trenérovy vize, aniž by měl šanci pohybově zrealizovat své myšlenky, své představy řešení.

Pro hráčův optimální herní rozvoj je nutné, aby jeho vlastnímu hernímu provedení dané činnosti předcházelo i jeho vlastní herní vnímání a jeho vlastní herní myšlení. Jestliže mu tyto duševní procesy jsou znemožňovány (trenér znásilňuje hráčovo myšlení podsouváním svých vlastních představ a myšlenek jak řešit provedení), hráč se tak stává pouhým vykonavatelem trenérových myšlenek v daném tréninkovém cvičení, ale pro jeho herní rozvoj (vnitřní hru) je takový způsob tréninku pochybný. Má-li to být herní provedení, potom vnímání, myšlení a provedení musí tyto fáze HČJ činit samotný hráč. Jestliže za hráče vnímá a myslí trenér, v tu chvíli je hráč mimo hru a nevykonává herní provedení, ale jen separované bezmyšlenkovité provedení. Hráč se stává loutkou v rukou trenéra.

MF Dnes 9.9. 2015

Martin Straka: „Z extraligy odchází kreativita, ztrácí se inteligence. Někdy se mi zdá, že mladí kluci jsou jako bláznivé ovce, bezmyšlenkovitě se ženou někam dopředu.  A kdyby za brankou neměli mantinel, dojeli by někam na náměstí.“

Hráčovo vlastní rozhodování o svém způsobu provedení rozvíjí hráčovu zodpovědnost za své následné herní provedení. Naopak při provádění herní činnosti, kterou režíruje trenér, se hráčova zodpovědnost za (ne)úspěšnost provedení snižuje, nebo ji až přesouvá na trenéra.

Vnímání, myšlení a provedení je smyčka, která neustále probíhá, a to souběžněně. Je to jedna kontinuální integrovaná činnost, herní činnost, ve které jsou všechny tři fáze v těsném vztahu, neustále se vzájemně korigují a doplňují.

Trenéři se ve svém tréninku (utkání) bohužel často soustředí pouze na to, co je vidět - na vnější herní provedení. Ale to nejdůležitější, co sice vidět není, ale co tomu všemu předchází, co pohybovou hru režíruje, trenéři z nevědomosti (?) nerozvíjí.

 

ROZVOJ VNITŘNÍ HRY

V současném tréninku kolektivních her je přehlížena důležitost obecné vnitřní (duševní, mentální) hry. A právě už od mladého věku je potřeba věnovat pozornost rozvoji tomuto základnímu předpokladu budoucí úspěšné hry v každém kolektivním sportu.

Pro rozvoj vnitřní hry jsou optimální hry na zmenšených prostorech. Při nich významně rostou nároky na duševní procesy (kognitivní procesy) nad tělesným provedením (herním provedením), neboť na menším a zhuštěném prostoru hrají daleko důležitější roli rychlost herního vnímání a myšlení, samotný duševní prvopočátek každé HČJ, než následná rychlost tělesného provedení.

Názorným příkladem kontrastu mezi hrou     a) na zmenšeném prostoru a

b) větším prostoru

může být tzv. „stříhání: kámen – nůžky – papír“ ve dvou pozicích.

a) Dva hráči stojí cca 1 metr od sebe čelem a „stříhají“. Kdo stříhání vyhraje, honí poraženého, který se obrátí o 180 stupňů a běží za svou metu vzdálenou cca 2 metry (podobné jako hra Červení a bílí). K této metě se jej vítěz stříhání snaží dotknout, meta je cíl. Na tomto malém prostoru je evidentní, že převažuje důležitost bleskového vnímání, analýzy vnímaného, zpracovaní analyzovaného a optimální výběr zpracovaných informací, čili rychlost vnitřní duševní reakce. Následná rychlost běhu (pohybové provedení) je v této situaci na krátké vzdálenosti využita minimálně, je víceméně podružná.

b) Dva hráči stojí cca 3 metry od sebe a po stříhání běží za metu vzdálenou cca 10 metrů. V tomto případě delšího úseku hraje naopak větší roli provedení rychlosti běhu než kognitivní reakce.

Lední hokej patří mezi kolektivní sporty, které se odehrávají na relativně malém prostoru (s ohledem na rychlost lokomoce hráčů) v hustém herním prostředí, na rozdíl třeba od kopané, kde je prostor větší a lokomoce pomalejší, a tak i čas na myšlení je relativně delší. V hokeji tedy hraje důležitost rychlosti duševních procesů významnější roli než třeba v kopané. A proto mají hry na menších prostorech pro dlouhodobý rozvoj duševních schopností, pro rozvoj vnitřní hry, svůj nezastupitelný význam.

 

TECHNIKA HERNÍ ČINNOSTI JEDINCE

Každá hráčská individualita má svůj obecný vrozený potenciál (duševní, pohybový…) a posléze získávanou kapacitu herní, své herní limity, přednosti a nedostatky. A hráči si právě na základě svého osobitého herního potenciálu v deformačním herním prostředí, které na jejich čisté technické dovednosti působí silně rušivě, tak se samovolně postupně adaptují a následně realizují své specifické a svérázné způsoby řešení herních situací za nedílného doprovodu herních mentálních schopností. Vytvářejí si svou osobitou techniku HČJ. Čistá technika dovedností je pouhá mechanická činnost, a ta je podřízena její funkčnosti. Až teprve funkční dovednosti splývají do probíhajících herních souvislostí. Funkční technické provedení je dynamické, adaptabilní, pružné, otevřené změnám herní proměnlivosti. Až funkční herní technika, oduševnělé provedení, zaručuje smysluplné uplatnění ve hře.

Konzervativní trénink mládeže věnuje přespříliš tréninkového objemu čistému a šablonovitému nácviku techniky pohybových dovedností. Takový trénink se stává neefektivním.

Měli bychom se oprostit od důrazu na vnější formu, na ortodoxní nácvik jediné „správné“ techniky individuálních činností, na detaily techniky, určovat, že jen tento způsob provedení pohybů je správný a tento špatný. Dle mého názoru v proměnlivé hře nemůže platit pro HČJ jedna univerzálně platná technika. Tak, jak je proměnlivá hra, tak proměnlivá musí být i herní technika.

Mistrovství techniky hráče se projeví schopností adaptovat svou herní techniku dané herní situací. Měli bychom se zaměřit více na rozvoj samotného obsahu režie pohybů, na celostnost a propojenost vnitřní hry. Důležitější je zde účelnost pohybu než samotná přesná technika pohybu, obsah než forma. Akceptujme hráčskou jedinečnost provedení HČJ, které plnohodnotně a efektivně rozvíjíme jen v herním prostředí.

Rozlišujme:

Učit detailní techniku v individuálních sportech (soutěživých, závodivých), ve kterých je jen jediný způsob provedení, ve kterých jsou fixně dané neměnné standardní podmínky.

Rozvíjet funkční techniku v herních sportech, širším a volnějším způsobem, kde jsou proměnlivé nestandardní podmínky. Rozvíjet na základě hráčových schopností a daných situacích.

Herní všestranností za funkční technikou

Hráč se perspektivně pro hru nerozvíjí tím, že driluje jeden způsob techniky. V tom případě se rozvíjí pouze do té doby, než se jeho mozkové neurony adaptují na ony stereotypní pohyby. Ale naopak, plnohodnotně se rozvíjí, když se setkává a absorbuje pestré a stále nové výzvy a překážky. Jeho mozek a hráč jako celostní individualita se tak stává lépe „rozvíjitelným“ (učenlivým, trénovatelným). Hráč si díky široce vstřebanému spektru pohybových dovedností nakonec vytváří svou osobitou pružnou funkční herní techniku dovedností.

Na jednom semináři mě překvapil dotaz z vrcholných odborných kruhů, že proč hrajeme honičky jako shazovanou, podráženou, šroubovanou (hry budou vysvětleny dále), že to hráčům nic nedává, nemá to s hokejem nic společného.

V těchto honičkách se hráči dostávají přirozeným způsobem do častých úpolových soubojů, ve kterých se díky silnému tlaku nacházejí v nestandardních a labilních situacích. Tyto situace hráče nutí vytvářet ohromně velké množství pohybových odpovědí, které bychom uměle řízeným tréninkovými požadavky nemohly v žádném případě jinak vytvořit. A to zde ponechávám stranou jejich silný emoční efekt.

Velmi poučné a inspirující je sledování velmi zpomalených a detailních záběrů (ultra slow) hráčů (kopaná, košíková, ragby, lední hokej…) v hustých a složitých herních situacích. Je na nich názorně vidět složitost a naprostá originalita každého detailu herního pohybu. Kde svou herní techniku hráč vlastně vytváří „za pochodu“, aktuálně.

Hráč je schopen řešit svou herní techniku v komplikovaném herním ději „za pochodu“ snadněji, má-li všestranný herní pohybový základ.

Kouč W. T. Gallwey navíc tvrdí, že pro nácvik techniky je důležité vycházet z hráčovy přirozenosti. Právě každá instrukce, rada či příkaz trenéra odvádí hráčovu pozornost. Hráč přemýšlí nad kritizovanými detaily a tím se ruší jeho přirozené provedení pohybu. Gallwey zdůrazňuje, že když hráč o hře přespříliš nepřemýšlí a ani se přespříliš nesnaží, dostává se do stavu mysli – tzv. vnitřní zóny, která mu umožňuje smyslově vnímat, koncentrovat se, cítit důležité prvky hry, jako kdyby byl do hry vtažen a stal se tak její součástí. V tomto stavu potom dochází k optimalizaci hráčovy individuální techniky (více dále v Herních emocích).

 

HERNÍ PROSTŘEDÍ A PROSTŘEDÍ HRAVOSTI

Herní prostředí si vytvářejí hráči sami vzájemně svou interakční činností. Na jedné straně se snaží ztížit činnost soupeře a na straně druhé naopak je nucen čelit soupeřovým deformačním tlakům. To vše za možně spolupráce se spoluhráči. Hráči se v tomto herním prostředí svou vzájemnou činností spolu a proti sobě vzájemně motivují.

Před jedním tréninkem mně říkala jedna babička: „Pane trenére, dejte klukům zabrat.“ Moje odpověď zněla, že ne já, ale kluci si sami vzájemně v herním prostředí dají zabrat.

Herní prostředí se nabízí tvořit na trénincích, kde máme kolektiv hráčů. Tento kolektiv využijeme a herními prostředky vytváříme herní prostředí, ve kterém jsou hráči nuceni využívat své sociomotorické schopnosti, řešit v pohybu vzájemné pohybové (herní) vztahy mezi spoluhráči a souběžně soupeři. Tak rozvíjíme hráče.

Prostředí herní je interakční

A nebo tento kolektiv hráčů zneužijeme v pouhou tréninkovou skupinu, ve které každý jednotlivec trénuje odděleně, nezávisle na ostatních jednotlivcích, s absencí herních vztahů. Trénink v takovém prostředí je omezuje v chápání nevyhnutelných herních vztahů a souvislostí, v rozvoji herních dovedností, herního umění.

Prostředí hravosti je pouze akční

Vytvářejme v tréninku co nejvíce herní prostředí. Současně iniciujme své svěřence (i přes rodiče) k mimotréninkovým aktivitám. Hravost (hrát si) mohou hráči zdokonalovat mimo společný herní trénink, v rodinném prostředí.

Kompenzační cvičení, střelba, dovednosti s míčem, s hokejkou a míčkem, koordinační dovednosti a další individuální sporty (gymnastika, plavání, cyklistika…) by měly provozovat děti mimo organizovaný trénink, navíc. Nejlépe s rodiči.

Optimální by bylo, kdyby v rámci rodiny vzniklo nejen hravé, ale také herní prostředí. Veďme postupně hráče k zodpovědnosti za svou výkonnost, veďme je k domácí přípravě v rodinném (hravém, herním!) prostředí.

 

HERNÍ EMOCE

O úspěchu či neúspěchu veškerých činností se začíná rozhodovat ještě před tím, než se samotné činnosti začínají realizovat. Předehrou je koncentrace pozornosti na činnost. Prostřednictvím navození koncentrace pozornosti je možné soustředit a nashromáždit pozitivní duševní energii, emoce, jež nám potom pomáhají lépe zvládat všechny naše následné činnosti.

V herních kontaktních sportech mají emoce velmi důležitou roli. Sociální interakce totiž zvyšuje emoční napětí a ve hře tak narůstá silný emoční náboj. Proto se hráč potřebuje s emocemi často konfrontovat a osvojovat si hru v emocích. Emoce dokážou v určitých fázích hry hráče zcela ponořit do hry takovým způsobem, že nevnímá vnější okolí a dostává se tak až do stavu herní euforie, transu, nadšení. Zásluhou emocí se tak hráč ve hře z vědomého stavu často dostává do potřebného stavu podvědomí, do zcela jiné herní dimenze. Pozitivní herní emoce dostávají hráčův veškerý herní potenciál do hry. Startuje se v něm herní katalyzátor, který herní činnost díky emocím zjednodušuje a zrychluje. V tu chvíli překonává své výkonnostní limity, překonává sám sebe. Tento stav nazval psycholog Chicagské univerzity Mihaly Csikszentmihalyi stavem „proudění“ (angl. flow). V tomto stavu jsou hráči zcela pohlceni svou hrou, jejich pozornost nic nerozptyluje. Jejich vědomí splývá s jejich herní činností. Přílišné uvažování by narušilo jejich proudění.

Do stavu soustředěného proudění se hráči mohou dostat tak, že jsou na ně kladeny o něco vyšší nároky než je jejich výkonnostní strop, kdy jsou motivováni k tomu, aby vyvinuli neobvyklou pozornost, zaujetí a snahu k překonání výzvy, ke zdolání překážky, k přehrání soupeře. Za této situace jsou hráči nuceni se plně koncentrovat na svou činnost, jejich pozornost se stává optimální a jsou v tu chvíli provokováni ze sebe vydat více mentálního úsilí než je běžné, adaptují se na vyšší úroveň a kvalitu činnosti. Pokud jsou však požadavky na ně kladené příliš nízké, hráč pohodlní a přizpůsobuje se (pod)průměru. Jestliže jsou na něj kladeny naopak přespříliš vysoké nároky, hráč ztrácí motivaci, propadá beznaději a úzkosti. Optimální náročnost tvoří přiměřenou výzvu provokující a motivující k jejímu překonání.

Euforistické pocity z překonání limitu, přehrání soupeře, vedou k další chuti v této úspěšné činnosti pokračovat (vnitřní motivace). Jsou-li však na hráče nadále kladeny stále stejné a opakující se nároky na činnost (výkon), ta se konzervuje, stává se pro hráče již stereotypní a nudnou, mentálně neprovokující, pro proudění a následné radostné pocity již nevyhovující. Dochází ke stagnaci výkonnosti (podobný stav jako již u zmíněného herního myšlení). Tyto pocity radosti se tedy musí dle vývoje zvládání daných dovedností neustále obnovovat, respektive musí s růstem hráčské výkonnosti paralelně docházet i k neustálému růstu vhodně volené náročnosti tréninkových prostředků, k adekvátní kvalitě soupeře. Je to stálý motivační koloběh - dojde k překonání výzvy, tedy naplnění motivace a potažmo k pocitu euforie, která dává hráči další chuť k překonání další vyšší výzvy a docílení dalších silně pozitivních emocí…

Je mistrovstvím kouče, aby hráče emočně optimálně naladil vhodně náročnou (až mírně nadnáročnou) herní činností. Pozornost hráče je potom za tohoto stavu uvolněná ale současně vysoce soustředěná. Svou činnost provádí s nadstandardním zaujetím a prožitkem. Dochází k paradoxu, kdy ty nejnáročnější činnosti jsou potom prováděny s vynaložením jen malého množství duševní energie. Při proudění je poměr podráždění a inhibice nervových drah přesně přizpůsoben požadavkům daného okamžiku.

Howard Gardner, harvardský psycholog, považuje proudění za nejzdravější způsob, jak učit děti, jak je motivovat vnitřně. Nejlépe se dítě rozvíjí, když to, co dělá, jej baví, když jeho zájem o zdokonalování vychází z jeho spontánnosti a přirozenosti. Pocit proudění v něm vyvolává radost z prováděné činnosti.

Herní emoce hráč nutně potřebuje prožívat nejen při utkáních, ale i na trénincích. Vysoce emočně prožívané herní činnosti se usazují hráči hlouběji a trvaleji do jeho herní paměti. Herní emoce se stávají hráčovým šestým smyslem. Takový emoční herní trénink je vysoce efektivní.

Zkušenost z mé praxe:

Občasný turnaj minidružstev na tréninku u dětí již před samotným tréninkem zvyšuje pozitivní náladu. Zvláště, když názvy družstev pojmenuju po klubech NHL. Děti si potom hrají „na někoho a na něco“, hrají evidentně s vyšším zaujetím a prožitkem. A tím pádem kvalita jejich výkonu je o poznání vyšší.

Vyšší emoce se dosahují na menším prostoru, kdy se tím pádem zvyšuje i hustota hry. Jsou minimalizovaná hluchá místa ve hře, roste kontakt.

Ukázka vysoce kontaktní (emoční) hry:

Hokej 2-2 (3-3) v krajním pásmu. Každý z hrajících má svého osobně podrážejícího (shazujícího) hráče s otočenou hokejkou, který se snaží podrazit (shodit) pouze svého hrajícího hráče. Až se mu to povede, tak otočí hokejku normálně a hraje hokej, původně hrající a následně podražený (shozený) otočí hokejku a snaží se podrazit (shodit) zase on svého hrajícího hráče. Hráč, který dá gól má „život“ navíc (po svém jednom podražení soupeřem hraje ještě jednou dál hokej). Hra do 60 vteřin, pak hraje druhá polovina hráčů.

Neherní hráčská planá cvičení 1-0 ovšem tyto herní emoce nemohou vzbuzovat. Hráči bezduchá a nemotivující cvičení vnitřně neprožívají, vnitřně se s nimi neztotožňují. Trenéři navíc často potlačují emoční prožitky hráčů svým většinovým negativním zaměřením na technické a taktické chyby. Paměťový otisk takto rutinně prováděné činnosti s negativním hodnocením v jeho herní paměti zůstává minimální.

 

Herní emoce ovlivňují motivaci i kvalitu činnosti

 

ZÁBAVA VERSUS VÝSLEDEK, ANEB CESTA A CÍL

Pro mladé hráče je samozřejmě velmi důležité, aby ve hře prožívali pozitivní emoce, tedy aby je hra bavila jako taková, aby rádi hráli, aby se na hokej těšili. To je pro ně cesta. Ale mnozí potřebují k té cestě vidět i cíl. A tím cílem může být buď cesta samotná, tedy cílem je pro ně samotná hra, nebo chtějí opravdový cíl, tedy emoční napětí z konkrétního výsledku jejich hry, kdo vyhraje (prohraje). Jsou to hráči, kteří jsou soutěživí, soupeřiví, chtějí být vítěziví, nebojí se konfrontace a rizika, nebojí se výzev. Zábavu, prožitek a radost vidí v úspěšném výsledku, ve vítězství. Slastný pocit z vítězství je baví, stává se pro ně životní závislostí.

MF Dnes, 15.9. 2015

Tomáš Satoranský, basketbalista FC Regal Barcelona: „… neumím moc prohrávat. Už od školky jsem byl strašně soutěživý, a to ve vrcholovém sportu pomáhá.“

Tyto pozitivní emoce z vítězství dále podporují volní vlastnosti hráče – ctižádost, cílevědomost, pracovitost, obětavost apod. Bez pozitivních emocí není vůle a bez vůle není výkon. Bylo by nepřirozené hráče od této pozitivní emoce z vítězství odrazovat a později tuto touhu po vítězství naopak vyžadovat. Vítězství a porážka jsou neoddělitelné, jedna strana vítězí a tím pádem druhá prohrává. Měli bychom proto děti učit vyhrávat a současně je připravovat vhodným psychologickým působením na umění porážku také přijmout, a to již od raného dětství.

Je to podobné, jako rozdíl mezi výrazy „uklízet“ (vid nedokonavý) a „uklidit“ (vid dokonavý). Výraz „uklízet“ lze chápat jako stále uklízet, uklízet pro uklízení, činnost je nedokonaná, bez konečného cíle úklidu, je samoúčelná. Výraz „uklidit“ chápu jako činnost, jejímž cílem je skutečné dosažení konečného úklidu, konečného cíle, je smysluplná, funkční.

Podobně to vnímám jako „hrávat“ hokej a „hrát“ hokej. „Hrávat“ hokej je cesta, je to samoúčelné, jakoby bez emocí, bez přímočarosti, s obavou o výsledek, tedy raději bez cíle dosáhnout výsledku. Ale „hrát“ hokej znamená, že hraju s určitým cílem, s cílem dosažení nejlepšího výsledku, hraju s rizikem výhry či prohry. Hrávat hokej je alibistické, hrát hokej je zodpovědné. A tak chápu jako alibistické hrávat bez konfrontace formou výsledku a naopak sportovní a zodpovědné hrát a jít do rizika výsledku (resp. prohry). Obdivujeme kanadsko-americký hokej, protože hráči tam jdou hrát hokej a vyhrát. „Buď a nebo!“ Už od mládí. My jdeme hrávat hokej, zahrát si. A v tomto smyslu je to zásadní rozdíl. Ale toto je obecně dáno naší náturou a tento rozdíl (alibismus a zodpovědnost) se projevuje nejen ve sportu ale i v ostatních sférách naší společnosti.

Dle mého názoru je vhodné hráče konfrontovat s výsledkem (zrcadlem jejich výkonnosti), a tak v nich probouzet zdravou soutěživost. Bohužel v nás ještě pořád přežívá komunistický přístup, kdy by všichni měli být stejně (ne)úspěšní, kdy se všichni průměrují. Tak to v našem běžném životě ale nefunguje!

Hrávat hokej bez ohledu na výsledek je podobné, jako závodit v běhu bez ohledu na pořadí v cíli. V tu chvíli ztrácí běžecký závod smysl. Nehrávat na výsledky by znamenalo zrušit veškeré dětské turnaje. Ale to jsou právě akce, které děti nejvíce lákají, na které se nejvíce těší, pro které právě teď hrají hokej.

Výsledek hry má v různém věku různý význam. Ale už i v dětském věku určitou váhu má. Pro kouče by jistě neměl být tím nejdůležitějším. Kouč by měl výsledek brát s nadhledem a spíše sledovat, jakým způsobem bylo výsledku ((ne)úspěchu) dosaženo. Pro většinu dětí však úspěch, vítězství, může mít silný emoční význam. Je výhodné rozvíjet hráče na vlně úspěšnosti.

Byl prováděn výzkum úspěšnosti sportovců dle měsíce narození. Zjistilo se v něm, že v dospělosti jsou většinou úspěšnější ti sportovci, kteří se narodili v prvních měsících kalendářního roku. Vysvětluje se to tím, že když sportovec začíná sportovat ve svém ročníku ve 4-5 letech, tak v tomto věku hraje ještě rozdíl ve stáří i více než půl roku velkou roli. Starší dítě je vyspělejší po všech stránkách, a že má tím pádem blíž k úspěchu je nasnadě. V tu dobu tak získává vyšší sebevědomí z lepších výsledků, pramenící ze svého věkového náskoku. A toto sebevědomí, důležitý předpoklad úspěchu, s ním může jít až do dospělého věku, a tedy i úspěch.

Se zvyšujícím se věkem tlak na výsledky pochopitelně roste a mění se postupně až na materiální výhody. Avšak pro zdravý vztah hráče ke hře je stále důležité, aby převažovala vášeň ke hře nad těmito (finančními) požitky!

Apel, že by se nemělo hrát za každou cenu na výsledky, musí být adresován na trenéry a ne na hráče. Trenéři nesou největší zodpovědnost za to, že hráči svůj přirozený herní výkon často musí obětovat jejich představám o lepší výsledek. Hráči by měli být podporováni v samovolné a přirozené touze vítězit. Koučové by měli děti vychovávat k vítězství, ale ne za cenu brzdění a potlačování jejich vlastní hry. Koučové by to měli stavět tak, že čím si děti budou hru více užívat, tak budou blíž k úspěchu, tedy ke gólům a medailím. Měli by volit adekvátní cestu za jeho dosažením. To znamená zachovávat u dětí morální zásady fair play, vést utkání v zájmu dětí (kolektivu) a ne jednotlivců, podporovat u hráčů spontánnost, snahu o nebojácné, herní a tvořivé řešení, v minihokeji nehrát s určenými obránci, nesvazovat hráče taktikou. Vhodnou formou vysvětlovat dětem význam a vztah zábavy, výkonu a výsledku. Je záležitostí koučů korigovat a vyvažovat u dětí vztah mezi zábavou ze hry a jejím výsledkem, zdůraznit především způsob hry, jakým bylo vítězství dosaženo. Vůle vyhrát musí přirozeně pramenit z hráče samého, Nesmí to být pod diktátem trenéra!

Učit se hrát a současně se učit vyhrát

Děti ke svému výkonu potřebují mít optimální sebevědomí, které podporuje právě úspěšná činnost.

Nebát se prohrát, ale také si nezvykat prohrávat

Nejlepší motivací je (může být) právě úspěch. V tu opojnou chvíli může hráč nabývat přes pozitivní emoce pozitivní energii do tréninkové činnosti, může získávat na důvěře ve své tréninkové úsilí, rozvíjí se u něj vnitřní motivace, přirozený motor snahy o další zlepšovaní jeho hráčských kvalit. Děti potřebují ke svému zdravému sebevědomí prožívat konkrétní úspěch(y), tady a teď. Oni těžko věří tomu, že teď není výsledek důležitý, že když nyní prohrávají, že v budoucnu určitě budou vyhrávat. Ve chvíli, kdy jsou dlouhodobě neúspěšné, budou postupně ztrácet víru v to, že až budou dospělí, tak se to změní. Hráč potřebuje vidět ve svém tréninkovém úsilí také smysl, tedy že jeho tréninková píle a snaha mohou přinášet i úspěch, resp. vítězství. Vítězství tak může být u hráčů bráno jako jejich pomocné měřítko jejich tréninkové morálky. Jestliže budeme stále omlouvat prohry a budeme lhostejní a neteční k dlouhodobě špatným výsledkům s tím, že se úspěch dostaví někdy v budoucnu, vychováváme tím hráče bez cílevědomosti, bez pozitivních emocí. A právě emoce jsou tím potřebným kořením hry. Je zde nebezpečí, že se jejich netečnost na úspěch může z utkání přenést do tréninků, kde už nebude jejich snahou vyhrávat a dělat činnosti, které jsou pro vítězství potřebné, tedy bruslit, bránit, dávat góly atd., protože ono to není důležité. Hrozí, že se jejich tréninková morálka bude snižovat. A bez ní bude výkonnost stagnovat a neúspěchy narůstat.

Při dosažení cíle (gól, vítězství, pohár…) oceňme to, co tomu předcházelo, tedy cestu. Poctivý trénink, pracovitost…

Cesta rozvíjí! Cíl je „jen“ výsledek

S úspěchy dětí by měl trenér umět pracovat. Zeptat se dětí, kde ony vidí příčiny svého úspěchu či neúspěchu Ať o tom přemýšlejí a hledají cesty, které vedou k úspěchu (docházka, tréninková morálka, mimotréninková činnost...). Upozornit je, že i přes jejich veškerou snahu může přijít (přijde) i prohra. Tak to chodí ve sportu i v životě. Zvláště u opakovaných a dlouhodobých úspěchů hrozí riziko, že úspěch bere dítě už samozřejmě a automaticky. K zdravému sportovnímu (životnímu) vývoji patří úspěch ale i neúspěch. Jsou to spojené nádoby. Důležité je se z obojího poučit a jedno jak druhé nepřeceňovat či nepodceňovat.

Potlačování výsledku je v podstatě dáno i naším hráčským neherním tréninkem. Hráči se v něm totiž minimálně potkávají s konfrontací. A když na ni dojde, neumí zacházet s vítězstvím (přílišné uspokojení, přeceňování svého výkonu) nebo přijmout porážku (podrážděnost nebo apatie).

Stejný výkon, včetně touhy po vstřelení gólu, snahy být úspěšný ve hře, vyhrávat, bychom měli podporovat na tréninku, a stejný výkon požadovat v utkání. Kouč by měl mít stejné požadavky na hráče na tréninku i v utkání. Bylo by scestné to rozlišovat. Zábava by měla být vyvážená adekvátním výkonem, výsledkem.

Zkušenost z mé praxe:

Na trénincích v každé hře (hokej, kopaná a další) si většina hráčů z vlastního zájmu počítá skóre ve svém miniutkání. Chtějí vědět, kdo vyhrává. I na trénincích chtějí děti vyhrávat, svá miniutkání berou velmi prestižně. A to je v pořádku. Výsledek převážně sledují ti lepší hráči.

Veďme hráče k tomu, aby své protivníky chápali jako výzvy ke svému zlepšování, jako překážky, které je motivují k překonání. V ten moment mohou vnímat své protivníky vlastně jako pomocníky, kteří jim pomáhají dosáhnout co nejlepší výkon. Čím kvalitnější protivníci, respektive pomocníci, tím mají hráči díky nim vyšší šanci podat lepší výkon, dosáhnout cennějšího vítězství.

Útočník chce vyhrávat a stále proto využívá k překonání obránce jeho slabiny, pomalého obratu z jízdy vzad do vpřed vlevo. Díky tomu je úspěšný. Ale obránce si naopak zásluhou útočníkova stálého využívání jeho slabiny zdokonaluje svůj obrat, Jeho výkon tím roste. A čím roste výkon obránce, tím naopak nutí k lepšímu výkonu i útočníka. Lepší se oba vzájemně.

Vítězství je překonávání překážek při cestě k cíli, ale hodnota vítězství je jen tak velká, jakou hodnotu má dosažený cíl. (W. T. Gallwey)

Výsledek hry, tedy vítězství nebo porážka, může být pro mnohé hráče při správné výchově a jejím pochopení tím hlavním motorem jejich sportování. Motivy ke hře jsou u dětí individuální. A každý ten motiv je užitečné vhodně podporovat.

Vítězství není všechno, ale vůle k vítězství ano

Každý (i malý!) opravdový sportovec má svůj sen o vítězstvích a úspěších. My, trenéři a rodiče, bychom mu jej neměli brát. Veďme a podporujme jej za jeho naplněním. Ale buďme při tom realisty, kteří tento sen živí nenásilně, zábavně, s citem a pokorou. S tím, že zábava a nadšení ze hry může úspěchy (góly, vítězství…) přinášet jen v dětském věku. Že se postupně k této zábavě přidává i nutná pracovitost.

 

HERNÍ UMĚNÍ

Umění není imitace, ale interpretace. (Giuseppe Mazzini)

Umění není pouhé bezduché napodobování (dokonalá technika), ale je to vždy vlastní, originální, oduševnělé a až emoční provedení.

Umění není pouhý um ve smyslu strohé dovednosti, řemeslnosti. To, co povyšuje um na umění je duševní dimenze, kterou v sobě každé umění obsahuje. Um je omezený, povrchní a mechanický, umění má duševní a emoční (citovou) hloubku, je otevřené, neomezené. Umění je tak zcela jiná, vyšší úroveň. Hra je specifické umění, hra je o herním umění.

Herní umění je harmonická souhra mezi duševnem a tělesnem hry, mezi vnitřní a vnější hrou. Umění hrát je mnohem víc než pouze umět hrát. Umět hrát je postaveno především na vnějších dovednostech, umění hrát je však hluboká komplexnost vnější a vnitřní hry, ve které rozhodující roli hrají vnitřní mentální funkce.

Herní um (umět hrát) je možné obrazně chápat jako přechod po kládě, která je na zemi. V této situaci hrají svou roli víceméně vnější mechanické projevy a kládu tak hráč (pseudohráč) přejde bez problémů. Umění však je přejít po stejné kládě, která je položená 3 metry vysoko. V tu chvíli začínají hrát velkou roli i vnitřní mentální procesy, respektive největší roli hrají emoce (strach). A zde se teprve projeví souhra vnějších projevů s vnitřními duševními procesy, ono umění (herní umění, umění hrát). My, trenéři, jakoby trénujeme po kládě na zemi, s důrazem na způsob provedení onoho přechodu klády. Ve hře je však ona kláda vysoko, a najednou je precizně naučená technika rozhozená, hráč pouhým svým umem přechod klády (hru) nezvládá, padá.  Hráči chybí umění přechodu klády ve výšce, adaptace na výšku čili zvládnout strach z pádu (negativní emoce) resp. adaptace na celostnost hry i s její emoční složkou.

Rozdíl mezi herním uměním a hrou můžeme také vnímat v hloubce emocí, v ponoření se do hry, v subjektivní prožívání hry. Hráč může hrát a být mentálně mimo dění, hrát formálně. Ale herní umění se vyznačuje skutečnou, silně oduševnělou hrou v přítomnosti. Kde duševno (vnitřní hra) tvoří nezbytný základ tělesnu (hře vnější). Herní umění je tmel, který pojí veškeré herní aspekty hry. Plnohodnotně odkrývá individuální herní potenciál. Herní umění je fenomén, který směruje hráče k úspěchu. Určuje vítěze a nevítěze, ale nezná poražené. Protože kdo zvládá umění jak si osvojovat své herní umění, rozvíjí svou osobnost, a to samo o sobě už je pro život vítězství. K hernímu umění by měl směřovat každý trénink všech pohybových her.

Kvalita ryzího herního umu je v danou chvíli herního výkonu poměrně stálá a neměnná. Avšak komplexní herní umění probíhá pod silným emočním vlivem. Emoce (nálady, pocity) hráčů jsou velmi křehké a nevyzpytatelné, proto mohou být i sportovní výkony a výsledky různé, nejisté a překvapující, ovlivněné subjektivními herními emocemi. Psychické emoce jsou tou hlavní proměnnou veličinou v herním výkonu.

Herní um se trénuje, ale herní umění se koučuje

 

TRÉNOVÁNÍ VERSUS KOUČOVÁNÍ

Tak jako máme přetrvávající tradiční metodiku založenou hlavně na rozvoji vnější hry, tedy tělesné kondice a dovedností formou většinového tréninku 1-0 a alternativní, kde je stěžejní vnitřní hra, založená převážně na konfrontačním tréninku symbolicky značeném 1x1, tak také k těmto dvěma způsobům metodiky se mohou vztahovat dva různé přístupy působení, a to je trénování nebo koučování.

K vnější hře se váže trénování tělesné kondice a učení se dovednostem. S tím souvisí direktivní, striktní způsob řízení tělesného tréninku, slepý dril, drezúra, kdy hráči reagují pouze na jednostranné povely „makej!“, „přidej!“, „musíš!“, případně „natáhni!“, „pokrč!“ apod. Hráč se stává pasivním příjemcem trenérových příkazů. Takový trénink svazuje, nedává šanci na uplatnění vlastní svobody myšlení, rozhodování, vlastní řešení situací, kreativitu. Navíc je tento styl komunikace autoritativní, založený na nadřízenosti trenéra.

Tato tradiční forma jednostranného manipulativního řízení je povrchní, neperspektivní a nakonec i kontraproduktivní. Může mít sice krátkodobý úspěch v žákovském věku, když trenér svým hlasitým slovním nátlakem přinutí hráče k bezmyšlenkovité poslušnosti a snaze podat relativně maximální tělesný výkon. Ale takto to může fungovat přibližně do období puberty, kdy hráči ještě slepě trenérovi důvěřují. Následuje vzdor. A v následném postpubertálním období tento způsob „násilného“ řízení začne narážet na již určitou duševní vyspělost hráče a začne docházet k nutnosti ještě více tlačit hráče do tréninkové snahy, ale už proti jeho vlastnímu přesvědčení. Tito hráči jsou během své kariéry permanentně pod dlouhodobým autoritativním diktátem trenéra. A tomuto zvýšenému nátlaku hráči začnou přirozeně vzdorovat a odporovat. Mladým sportovcům v dorosteneckém věku začíná chybět vlastní uvědomělost, se kterou se ve vhodném dětském věku už před pubertou neseznámili a neměli možnost se jí učit a rozvíjet ji.

Vnímám silnou spojitost mezi sportovním trénováním a školní výchovou a vzděláváním. V minulosti naše socialistické školství také přísně dbalo na to, aby se žáci učili slepě jen to, co vládnoucí režim potřeboval. Fungovala cenzura, nesměli jsme vědět nic navíc! Proto biflování zpaměti povinných textů a dat, bez logického hledání souvislostí. Výchova a vzdělávání byly povrchní, striktní, direktivní a autoritativní. Prostě „to musíš a to nesmíš“. Žádná iniciativa vlastního myšlení a uvažování nebyla žádoucí. To by bylo pro vládnoucí režim nebezpečné. Drtivá většina učitelů a nás, trenérů, prošla bohužel tímto výchovně vzdělávacím systémem na vlastní kůži. Ten pedagogy masívně deformoval ve všech sférách tehdejšího života k jedině možnému „správnému“ způsobu výchovy. Byli jsme takto manipulováni ve škole jako žáci, tak při sportu jako hráči. A tato výchovně vzdělávací „doba temna“ se na učitelích a trenérech nemohla neprojevit. Proto dnes mezi pedagogy ve školství i tělovýchově neustále převládá tento způsob nátlakové výchovy a komunikace se svými svěřenci.

Hra nabízí hráči přirozené odkrývání jeho herního potenciálu, potažmo herní přístup inklinuje ke koučování. Právě koučování je proces podporující ohleduplné ovlivňování a odkrývání lidského potenciálu. Jde o tvořivý konstruktivní proces mezi trenérem (v tomto případě koučem) a hráčem, který provokuje hráčovo myšlení a inspiruje ho k maximalizaci jeho herního potenciálu. Hráč nezískává instrukce od kouče, ale s pomocí kouče je sám nalézá. Toto vlastní nalézání a získávání instrukcí je důležitou pohnutkou, která hráče vede k jejich dobrovolnému plnění. Vlastní hráčovo rozhodování vytváří naprosto jinou duševní úroveň k plnění následných pohybových řešení. Jde o navození hluboké vnitřní motivace, která taktně a nenásilně žene hráče k dosažení jeho cíle. Je to výzva, kterou chce koučovaný hráč ve vlastním zájmu splnit. Ztotožní se s ní. Koučování je založeno na partnerském vztahu vzájemné podpory mezi koučem a hráčem. Snahou uvědomělého hráče je neztratit koučovu důvěru v jeho osamostatňování.

Koučování spíše než by něčemu učilo, pomáhá učit se, pomáhá hráči stát se snáze trénovatelným, učenlivějším, kultivovatelným. Hráč se po dlouhodobém působení koučování od útlého věku nakonec stává v kritické postpubertální době duševně neopotřebovaným, a současně připraveným a zralým uvědoměle plnit tréninkové požadavky. V Česku se často pozastavujeme nad tím, že u nás musíme naše pubertální a postpubertální hráče do trénování tlačit, kdežto u zámořských hráčů se obdivujeme jejich tréninkovému nasazení a nadšení, které z nich vyzařuje. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je to, že tito hráči byli v dětském věku vedeni nenásilným koučinkem, díky kterému dospěli k vlastní zodpovědnosti za svůj výkon.

My, koučové, pomáháme hráčům pouze uplatnit jejich herní potenciál

 

TRÉNOVÁNÍ

KOUČOVÁNÍ

se řídí

se vede

dostáváš instrukce

máš možnosti

příkaz

výzva

udělej to!

dokaž to!

konáš

řešíš

tlak

svoboda

ty musíš

já chci

bezděčnost

uvědomělost

alibismus

zodpovědnost

lhostejnost

iniciativa

pasivita

aktivita

působení vnější, povrchní, umělé

působení vnitřní, hluboké, přirozené

okamžitý, krátkodobý

perspektivní, dlouhodobý

konzervativní

liberální

nadřazenost

partnerství

demotivující

motivující

vyhoření

zapálení

 

Když musíš, tak nechceš – když můžeš, tak chceš!

Přeorientovat se na jiný způsob komunikace s hráči je pro nás, trenéry odkojené tradičním způsobem nátlakového řízení tréninku velice náročné. Vyžaduje to seznámit se podrobně s koučinkem jako takovým v odborné literatuře. Koučink také vyžaduje náročnější přípravu na tréninkovou jednotku. Formou vhodně vybraných otázek vést své svěřence do přemýšlení nad jejich vlastní motivací a přístupem k tréninku a samozřejmě také nad jejich tréninkovou činností samotnou, nad výběrem jejich herních řešení apod.

Předpokládám, že na naši slovanskou náturu bude konečným východiskem zřejmě kombinace či mix tradičního konzervativního řízení a alternativního liberálního vedení, určitý situační kompromis dle aktuálního stavu. Nemalou roli v této oblasti zaujímá též temperament a mentalita osobnosti trenéra.

Jsem přesvědčen, že k hernímu tréninku má bezpochyby mnohem blíže vedení formou koučování. V tréninkové hře se koučink nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou. Kouč hráči pomáhá hledat ty pozitivní momenty hry, na kterých se buduje sebevědomí hráče a jeho přirozený, osobitý výkonnostní růst vyvíjet. Naopak ke kondičnímu tréninku inklinuje tradiční autoritativní řízení.

Změnit chování dnešní mladé generace není jen o koučinku trenérů.  Je to o všestranném a hlavně jednotném působení na jejich duševní rozvoj, především ze strany rodiny a dále samozřejmě také učitelů ve škole. Při vzájemné a těsné kooperaci těchto tří výchovných složek roste potom výrazně šance na pozitivní změny v duševním vývoji našich dětí, jejich chování a potažmo i jejich přístupu ke sportu a k životu obecně.

 

ROZVOJ HERNÍHO UMĚNÍ

Trenérští analytici neregistrují evoluci v tréninku kontaktních her, která díky své dlouhodobosti již nabyla zásadních změn.

Konzervativní trenéři nadále vycházejí z přesvědčení, že začínající hráči hrát neumí a že to s pomocí řízeného tréninku a učení se svými svěřenci natrénují a naučí je hrát. Že to jsou oni, trenéři, kteří mají tu největší moc herní dovednosti a schopnosti (případně herní umění) hráčům postupně naučit přes rady, instrukce, připomínky. Chápe se to tak, že ono umění hrát přichází do hráčů až díky trenérům, tedy přímým působením z vnějšku. Je zde velmi přeceňována role trenéra a silně podceňovány možnosti a schopnosti hráčů. Hlavní roli hraje v takovém řízeném tréninku trenér.

Je však možný i jiný úhel pohledu, který pak zásadně mění způsob rozvoje herního umění hráče. Nové chápání vychází z toho, že už i začínající hráči sice neovládají herní dovednosti a pochopitelně tak nemohou ještě umět hrát, ale mají v sobě vnitřní potenciál, určité evolučně zděděné dřímající předpoklady. A kouč tento skrytý hráčský potenciál (herní předpoklady, vlohy nebo talent) svým vhodně vedeným koučinkem „pouze“ v první fázi u hráčů objevuje a odkrývá, a dále potom osvojuje, rozvíjí, tříbí a kultivuje. Působí na hráče nepřímo formou vnějších podmínek a jejím modelováním. Hráči se při tom sami snaží řešit a překonávat přiměřené překážky, jejíž vyřešení a překonávání tak hráče funkčně přirozeně rozvíjí. Vychází se z toho, že tím hlavním subjektem herního umění je samotný hráč, který pomocí kouče objevuje a následně rozvíjí svůj osobitý herní potenciál a proměňuje jej v herní umění.

Skrytý potenciál je jako malý žalud, který v sobě obsahuje všechny potřebné biologické předpoklady k tomu, aby z něj vyrostl zdravý dub. Zahradník (kouč) pouze podporuje přirozené procesy uvnitř zárodku (vnitřní potenciál). Vše se samovolně vyvíjí v jeho nitru za vnějšího pěstění zahradníka. Ten svým zaléváním, kypřením hnojením (kouč koučováním) mu pomáhá přirozeným způsobem růst, až z něj nakonec vyroste mohutný dub a získá z něj užitnou hodnotu – kvalitní dřevo (kouč z hráče uvolní maximální herní umění).

Trenér se snaží herní umění do hráčů uměle dostávat,

kouč naopak z hráčů přirozeně uvolňovat.

Trenér jde cestou skládání od jednotlivostí k celku. Trénuje a učí izolované dovednosti, které postupně spojuje do pseudoherních celků. Pro trenéra jsou zásadní vnější pohybové projevy (dovednosti a kondice) a až následně (a to možná) vnitřní procesy.

Kouč naopak vychází z komplexu, celistvosti. A v tomto komplexu vhodnými a pestrými herními formami u hráčů probouzí především vzájemné vztahy, souvislosti a vazby mezi herními dovednostmi a až později přechází do detailů pohybových dovedností. V raném stádiu tak rozvíjí hlavně interakčnost a vzájemnou funkčnost všech zainteresovaných HČJ ve hře. Pro kouče je prvotní především rozvoj vnitřních neviditelných mentálních procesů a druhotně přechází k vnějším viditelným tělesným projevům.

Trenér postupuje od vnější hry ke hře vnitřní,

kouč z vnitřní hry k vnější.

Co je tím fenoménem, který dokáže z hráčů přirozenou formou uvolňovat jejich herní potenciál? Je to hra! Hra nenásilným a přirozeným způsobem v dětských hráčích uvolňuje a otvírá stavidla jejich herního umění.

„Hra je radost. Učení při hře jest radostné učení.“

J. A. Komenský

Herní umění s důrazem na vnitřní hru je optimální rozvíjet již od útlého předškolního věku až do začátku puberty, to je velmi přibližně do 12 let. V tomto období by měl dominovat herní princip přípravy. S nástupem puberty, kdy se začíná probouzet produkce pohlavního hormonu testosteronu, začíná hrát svou roli postupně i rozvoj hry vnější, čili tělesný kondiční trénink. Od té doby již má smysl hráče zatěžovat speciálně kondičně, organismus hráče je na tuto formu zátěže připraven a přizpůsoben. A to i psychicky.

Ale protože se na těchto stránkách chci věnovat rozvoji herního umění do kategorie mladších žáků (předpubertální), budu se dále zabývat rozvoji herního umění přes vnitřní hru, duševní procesy.

 

ZPŮSOBY ROZVOJE HERNÍHO UMĚNÍ:

1. Herní všestrannost

2. Vícemíčové hry

3. Hravost ve hře

4. Proměnlivost her ve hře

5. Multimentální pohybové hry

6. Vědomé čtení své HČJ

7. Cílený rozvoj vnější hry

 

HERNÍ VŠESTRANNOST

Brankové hry (kopaná, hokej, florbal, ragby, házená, košíková) si jsou svým systémovým charakterem velmi blízké. Hra dvou družstev na jedné ploše o společný předmět s cílem dopravit jej do branky (koše) soupeře. Tyto invazivní sporty si jsou příbuzné především ve své neviditelné vnitřní hře, čili ve svém duševním vstřebávání a zpracovávání herního děje, ve svých extrémních požadavcích na kognitivní (poznávací) procesy (procesy v nitru CNS). Tato vnitřní hra probíhá u každého invazivního sportu a existuje přenos těchto vnitřních procesů (vnitřní hry) mezi invazivními sporty navzájem, vnitřní hry různých invazivních sportů se podporují vzájemně mezi sebou a tím se vnitřní hra hráče rozvíjí obecně! Touto vnitřní hrou v mnoha brankových sportech rozvíjíme pružnost kognitivních schopností, obecnou herní inteligenci.

Hraním těchto kolektivních sportů se tyto sporty vzájemně obohacují právě nejvíce o onu řídící vnitřní hru, kterou tak postrádáme na našich klasických trénincích. Významný je ale i jejich druhotný efekt, který spočívá v  obrovském rozvoji pohybové všestrannosti, kterou nabízí jednak branková hra samotná, ale hlavně všechny nejrůznorodější hry dohromady.

Vnitřní hry brankových her jsou si na procesní bázi příbuzné. Až hry vnější jsou ve svých pohybových projevech rozdílné.

K základnímu rozvoji herního umění u dětí patří bohatá herní všestrannost. Při ní se hráči seznamují s vnitřními zákonitostmi co nejvyššího počtu kontaktních her, jejich velmi blízké podobnosti na úrovni mentálních vnitřních procesů a jejich široké mnohostrannosti projevů vnějších.

 

 

 

Na branky

Obíraná

všichni proti všem o určitý počet míčů

Přihrávaná

družstvo proti družstvu si přihrává míč

Vznikající branky

spoluhráči tvoří různými způsoby „branky“

Obírací hra

všichni proti všem o určitý počet míčů, gól do protější branky, na které polovině jsi získal míč

Ragby

 

 

 

 

 

 

Kopaná

 

 

 

 

 

 

Florbal

 

 

 

 

 

 

Hokejbal

 

 

 

 

 

 

In line hokej

 

 

 

 

 

 

Hokej s kroužkem°

 

 

 

 

 

Házená

 

 

 

 

 

 

Lakros

 

 

 

 

 

 

Flybal°°

 

 

 

 

 

 

° Hokej, při kterém se kroužek (průměr cca 20cm) vede otočenou hokejkou. Na suchu či na ledě.

°° Molitanový míček se vede pinkáním umělohmotnými pálkami (na líný tenis)., a také se s nimi míček odebírá, přihrává, zpracovává a střílí do branek.

Odborná literatura tvrdí, že pohybový vývoj speciálních dovedností (techniky), čili vnější hry, trvá přibližně deset tisíc hodin tréninku (i když dnes už se zase tato teorie zpochybňuje a já se k těmto pochybám přidávám, toto nelze zevšeobecňovat, záleží na náročnosti dovedností). Proces vývoje vnitřní mentální hry, než se dostane k vrcholu, však probíhá v mozku jedince ještě mnohem déle. Ale taky déle tam, na rozdíl od vnějších projevů, vydrží.

Dle výsledků jsme schopni hrát vyrovnaně s vyspělým hokejovým soupeřem do věku cca 16-17 let. Poté se nám soupeři výkonnostně vzdalují. Možné vysvětlení je právě to, že se vnější hrou (pohybové dovednosti a schopnosti) po desetitisíce hodinách tréninku soupeři rovnáme či ho i překonáme (když začínáme ve 4 letech, tak přibližně v 17 jsme na vrcholu těchto dovedností), ale pak již v pozdějším věku nemáme dál na čem stavět, neboť dále rozhodují vnitřní funkce (vnitřní mentální hra), které jsou v Česku opomíjeny. Naopak v hokejově vyspělých zemích (a nejen hokejově ale i v dalších kolektivních sportech) po té začnou dozrávat ony dlouho rozvíjené vnitřní mentální funkce, u nás přehlížené, a začínáme ztrácet.

Proto je potřebné hrát různé formy brankových her, a to v jejich pestrých obměnách a v nejrůznějších podobách dlouhodobě, to znamená již od raného dětství. Dětský věk je optimální senzitivní období pro vstřebávání celostních herních forem, komplexních vjemů. Herní formy by na tréninku dětí měly převažovat jak v přípravném, tak také v hlavním období na ledě.

Z mé praxe:

V současné době trénuju 2. až 4. třídu a v přípravném období je obsahem našich tréninků cca 95% herní všestrannost. V hlavním období tvoří herní složka velmi přibližně 80% tréninkového objemu.

Kdo si hraje, učí se!

Příklady průpravných her v netradičním provedení:

obíraná florbal všichni proti všem,

na znamení hrát          v obráceném gardu,

 s florbalkou pouze v 1 ruce

                          

obíraná florbal všichni proti všem, (20 hráčů) o 8 florbaláků a 3 tenisáky.

kdo má florbalák se snaží navíc hrát souběžně i s tenisákem (hráč bez florbaláku nesmí hrát s tenisákem)

 

obíraná florbal v 1 ruce + všichni tenisáky, tenisáky odbijejí o zem a chytají

                                                                                              vyhazují a chytají

 

obíraná florbal v 1 ruce + trenéři přihrávají overball a hráč jej přihraje zpět

 

        vyměňovaná ragbyově 3-3, ve hře jsou 3 overbally, bod získá družstvo, jehož hráči si vymění přihrávkou vzájemně 2 overbally

Hraní všech brankových her v netradičních podobách kultivuje obecné herní umění hráče.

 

VÍCEMÍČOVÉ  HRY

Vícemíčové hry, nebo-li pohybové hry s více míči, jsou originálními náročnými hrami nové dimenze. Vynikají svou herní intenzitou a hutností. Vyžadují vyšší tělesné, ale hlavně duševní nasazení a kondici. Zdůrazňuju duševní kondici! Vysoké mentální nároky. Ve vícemíčových hrách mají hráči možnost řešit souběžně více průběžně proměnlivých herních podnětů. Tím se kladou abnormálně vysoké nároky na periferní vnímání a kognitivní procesy vůbec. Ale též na emoční a volní. Průběh vícemíčových her je charakteristický také jejich častější a rychlejší proměnlivostí, ohromnou interakčností. Hráče nutí k vyšší koncentrovanosti a „čtení hry“. Umožňují častější a mnohostrannější zapojení hráčů do hry, vytváří se více herních ohnisek. Hry jsou kooperačně náročné a vyžadují komunikaci mezi spoluhráči. Široká herní variabilita nabízí více kombinačních a tvůrčích možností a strategií. Ovládání (vedení, přihrávání, zpracování) dvou a více míčů ve hře klade na hráče neobvyklé, koordinačně a reakčně náročné dovednosti, především na zručnost. Ragbyový a úpolový charakter vícemíčových her se nejvíce blíží svou dynamikou hokejové hře. Jsou interakční, v hráčích vyvolávají tvrdost, odolnost, důraz, nasazení a silné emoce. Vícemíčové hry jsou pro hráče nové a atraktivní! Jsou po všech stránkách efektivnějším tréninkovým prostředkem než klasické hry s jedním míčem.

Tyto hry hrajeme většinou s overbally (dále jen over). Jsou to lehké, malé, pružné, měkké nafukovací míče, určené většinou pro rehabilitaci a fitness. Pro naše hry jsou výhodné především pro to, že se dají z části vyfouknout a hráči je tak mohou nést v jedné ruce a tím se neomezují v pohybu (lokomoci) a umožňují tak uvolněný běh. Lze s nimi různě a snadno manipulovat v běhu, při přihrávce či zpracování, snadno se dají chytit do jedné ruky, v jedné ruce se mohou nést dva i více over.

Doporučuju hrát na travnaté ploše s vymezením herního prostoru např. šňůrou zafixovanou k zemi bodci ve tvaru skoby. Při vyšší náročnosti zadaného úkolu je vhodné zvětšit herní prostor, aby hráči měli možnost většího uvolnění a tak získat čas pro jeho splnění. Naopak při zvládnutí lehčího zadání je možné náročnost zvýšit zmenšením prostoru. Silovou náročnost lze docílit také hrou v kopci či písku, nebo hrát na znamení trenéra určitý časový úsek jen pohybem po jedné noze. Výhodou polovyfouknutých over je i to, že se v trávě neskutálí z kopce.

Škála obtížnosti níže uvedených ukázek vícemíčových her je velmi široká a záleží jen na trenérech a jejich trenérských zkušenostech a citu, jak náročnou úroveň zvolí. Je zde však nutné podotknout, že by hráči měli v určité míře absolvovat i nadnáročně obtížné hry. V těchto hrách, i když se třeba minidružstvo (trojice) nedopracuje ke kýženému splnění cíle, má kladný vliv na rozvoj výkonnosti hráčů už i samotná příprava a pokus o jeho zvládnutí, i když třeba neúspěšný. Je též možné, že se složitá kooperace (či koordinace) zadaného úkolu ve vícemíčové hře může trénovat v odpočinkové fázi tréninku bez pohybu a odporu, jen v samotných minidružstvech (trojicích).

Ukázky vícemíčových her

Níže uvedené hry hrajeme  3x 3-3 (3-3 a 3-3 a 3-3), družstva mohou být i čtyřčlenná, všichni na jedné ploše.

Každá hra 3-3 se hraje s více over, nejlépe stejné barvy (např. 3-3 se 3 červenými over, 3-3 se 3 žlutými over a 3-3 se 3 modrými).

Hráči o míče hrají úpolově (ragbyově), tzn. že se mohou shazovat, chytat od ramen níže (ne za krk a hlavu!). Jsou zakázány údery, kopy, žduchání. Shozený hráč s over jej pouští.

Přihrávat si mohou libovolně, ale bod pro družstvo platí jen při úplném splnění zadání.

Vedení over, 3 over

 • Vedení, hráč se 2 over žongluje, body pro družstvo = počet žonglů

 

 • Vedení, hráč se 2 over, nadhodí over levou, z pravé přechytí (za zády) druhý over do levé a chytí nadhozený do pravé, body = počet nadhozů

 

 • Vedení, hráč se 2 over oba současně nadhodí, provede otočku a oba over chytí, body = počet otoček

 

Vznikající „branky“, 3 over

 • Vedení, hráč se 2 over přeskočí jednoho ze svých klikujících spoluhráčů, body = počet přeskoků

 

 • Vedení, hráč se 2 over přeskočí s roznožením jednoho ze svých spoluhráčů, který proti němu dělá kotoul vpřed

 

Přihrávaná se 3 over

 • Přihrávaná, bod = hráč se 2 over přihrává oba současně jednomu ze svých spoluhráčů

 

 • Přihrávaná, bod = hráč se 2 over současně 1 míč přihrává spoluhráči a druhý nadhazuje, tleskne a chytí jej do druhé ruky

 

 • Přihrávaná, bod = hráč se 2 over přihrává oba současně po jednom dvěma svým spoluhráčům

 

 • Přihrávaná, bod = hráč se 2 over přihrává oba současně jednomu spoluhráči, ale vždy jen daným směrem, např. vždy jen směrem k trenérům, nebo z kopce dolů

 

 • Přihrávaná, bod = hráč se 2 over nadhodí over levou, z pravé  přechytí (za zády) druhý over do levé a chytí nadhozený do pravé a potom provede jedno z výše určených zadání přihrávky pro hráče se 2 over

 

Vyměňovaná se 3 over

 • Vyměňovaná, bod = dva spoluhráči mající po jednom over si je přihrávkou současně vzájemně vymění

 

 • Vyměňovaná, bod = všichni tři spoluhráči mají po jednom over, dva z nich si je vzájemně přihrávkou vymění a současně třetí spoluhráč svůj over přihrává navíc na jednoho ze dvou spoluhráčů

 

 • Vyměňovaná, bod = hráč se 2 over přihrává oba současně spoluhráči, který má v držení třetí over a který současně přihrává hráči, který mu přihrál 2  over

 

 • Vyměňovaná, bod = hráč se 2 over přihrává oba současně dvěma svým spoluhráčům v situaci, kdy i jeden z jeho spoluhráčů má v držení třetí over, který jej současně přihrává na hráče, který přihrával 2 over

 

 • Vyměňovaná, bod = hráč se 2 over provede 1x žongl a potom provede jedno z výše určených zadání výměny pro hráče se 2 over

 

 • Vyměňovaná, bod = hráč se 2 over nadhodí over levou, z pravé  přechytí (za zády) druhý over do levé a chytí nadhozený do pravé a potom provede jedno z výše určených zadání výměny pro hráče se 2 over

 

Přihrávaná s 5 over

 • Přihrávaná, bod = hráč se 3 over přihrává současně jednou rukou 2 over jednomu a druhou rukou 1 over druhému spoluhráči

 

 • Přihrávaná, bod = hráč se 3 over (2 over v jedné a 1 over ve druhé ruce) nadhodí jeden over v ruce se 2 over, následně přihraje současně dvěma svým spoluhráčům po 1 over a chytí svůj nadhozený

 

 • Přihrávaná, bod = hráč se 3 over (2 over v jedné a 1 over ve druhé ruce) nadhodí každou rukou po 1 over, přihraje zbývající třetí over spoluhráči a chytí své 2 nadhozené over do rukou, které je nadhodily

 

Vyměňovaná, 5 over

 • Vyměňovaná, bod = hráč se 2 over přihrává současně svým dvěma spoluhráčům a současně od jednoho z nich zpracovává jeho over

 

 • Vyměňovaná, bod = dva spoluhráči mající oba po 2 over si je vymění

 

 • Vyměňovaná, bod = hráč se 2 over přihrává současně dvěma svým spoluhráčům a současně mu oba přihrávají své over, které zpracuje

 

Driblink + over

Hraje se na pevném povrchu, přísně dodržovat „ragbyová“ pravidla!

Hráči s over (včetně driblujícího) mohou být napadáni úpolově

 

 • s basket. míčem driblink, ve hře jsou navíc 3 over, bod = driblující hráč si vymění míč se spoluhráčem mající 2 over

 

„Kopaná“ +  over

Hráči s over (včetně hráče s míčem na kopanou a over) mohou být napadáni úpolově

 

 • hraje se „kopaná“ s míčem na kopanou, ve hře jsou navíc 3 over, bod = výměna mezi hráčem se 2 over a spoluhráčem s míčem na kopanou

 

 • hraje se „kopaná“ s míčem na kopanou, ve hře jsou navíc 3 over, hráč vedoucí míč fotbalově má i 2 over a současně získává body tak, že:

 

 • nadhodí over levou, z pravé přechytí (za zády) druhý over do levé a chytí nadhozený do pravé, body = počet nadhozů
 • oba současně nadhodí a přechytne je do druhých rukou, body = počet přechycení
 • žongluje, body = počet žonglů

 

Vícemíčové hry se třemi družstvy o společné over:

 

Dvě varianty při přibližném počtu 18 hráčů:

 1. 2x 3-3-3 (3-3-3 a souběžně na stejné ploše další hra 3-3-3)
 2. 3x 2-2-2 (souběžně na stejné ploše 2-2-2 a 2-2-2 a 2-2-2)

Každá hra má své barevně odlišené over.

 

Přihrávaná 2-2-2 s 5 over

 • Přihrávaná, bod = hráč se 3 over (2 over v jedné a 1 over ve druhé ruce) nadhodí každou rukou po 1 over, přihraje zbývající třetí over spoluhráči a chytí své dva nadhozené over do rukou, které je nadhodily

 

 • Přihrávaná, bod = hráč se 3 over (2 over v jedné a 1 over ve druhé ruce) nadhodí jeden over v ruce se 2 over, následně přihraje zbývající 2 over svému spoluhráči a chytí svůj nadhozený

 

Vyměňovaná 2-2-2 s 5 over

 • Vyměňovaná, bod = hráč se 2 over přihrává oba současně spoluhráči, který má v držení třetí over a který současně přihrává hráči, který mu přihrál dva over

 

 • Vyměňovaná, bod = hráč se 2 over si vyměňuje 1 over se spoluhráčem, který má též 2 over a ten si s ním vyměňuje také 1 over

 

Vyměňovaná 3-3-3 se 7 over

 • Vyměňovaná, bod = dva spoluhráči mající oba po 2 over si je vymění

 

 • Vyměňovaná, bod = hráč se 2 over přihrává současně dvěma svým spoluhráčům a současně mu oba přihrávají své over, které oba zpracuje.

HRAVOST VE HŘE

Jednou z dalších netradičních možností jak si osvojovat a dále rozvíjet herní umění je hravost ve hře. Hravost jako prostou individuální dovednost lze integrovat i do vztahově složitého sociálního herního děje. V tu chvíli hravost i hra dostávají zcela jiný charakter, silně se rozptyluje hráčova herní koncentrace a tím se zvyšuje náročnost, především na herní periferní vnímání a tělesnou i duševní koordinaci. Hra se zpomaluje, aby se naopak zintenzivnily jak nové dovednostní kreace, tak především duševní funkce ve společné vzájemné součinnosti. Hravost ve smysluplné herní lokomoci se tak přibližuje hře.

 

 

Ukázky hravosti ve hře:

 • Obíraná o puky a všichni s puky.

Všichni hráči (20 hráčů) vedou každý svůj puk (si hrají) a navíc mají k dispozici ke hře dalších 5 barevně odlišených puků. Každý hráč vede svůj puk a navíc se snaží získat puk barevný a vést tak co nejdéle dva puky.

 

 • Hokej a všichni s puky.

Všichni hráči vedou každý svůj puk. Navíc hrají 3 - 3 hokej s barevně odlišným pukem. Gól platí, když hráč s oběma puky jedním pohybem hokejkou střílí oba puky současně.

 

 • Kopaná a všichni driblink.

Všichni hráči driblují se svým míčem a hrají souběžně kopanou 3-3 s jedním přidaným míčem.

 

 • Obíraná florbal všichni s tenisáky.

Všichni vedou každý svůj tenisák a navíc mají k dispozici ke hře dalších 5 florbaláků. Každý hráč se snaží získat florbalák a vést tak co nejdéle tenisák a florbalák.

 

Tak, jak může existovat bohatě květnatý styl se slovní ekvilibristikou při psaní básně, tak v podobném duchu je možné pestře „žonglovat“ s hrou, nebo obrazně myšleno ve hře. Takové „herní žonglování“ úspěšně přispívá ke kultivaci herního umění.

 

PROMĚNLIVOST HER VE HŘE

Jak už jsem se několikrát zmínil, tak dle mého názoru pro rozvoj herního umění v herních sportech je potřeba klást větší důraz na vnitřní řídící procesy. Ale pochopitelně ani vnější provedení nesmí být opomíjeno. V této kapitole jsou nabízeny pestré herní formy, které mohou rozšířit pohybový projev. Netradiční je na nich častá herní proměnlivost, plynulý přechod z jedné hry do her dalších. Význam zde mají právě ony samotné přechody vedení míče z jednoho vedení do druhého a daších.

Ukázka proměnlivosti her ve hře:

 • Hráči v průběhu hry sami krátce libovolně střídají házenou, kopanou, ragby, vyhazovanou s tleskem

 

 • Házená, po získání míče dalším hráčem (spoluhráčem či soupeřem) ten hraje kopanou, další změna držení míče je ragby atd. (dle abecedy)

 

 • Mezi otočenými brankami se hraje ragby, za brankami kopaná

 

 • Hráči hrají hry, které jim trenér v libovolném pořadí se svým míčem na znamení ukáže. Hráči přecházejí s míčem plynule ze hry do ukázané hry

Trenér zadribluje svým míčem = házená, vede míč nohou = kopaná, klame s míčem = ragby, vyhodí míč a tleskne za tělem = vyhazovaná

 

 • Všichni hráči mají tenisáky a hrají kopanou s obtáčením tenisáku, na zn. a ukázání trenéra mění vedení míče a tenisáku a hrají stále se stejnými míči házenou s přechytáváním tenisáku před sebou, další vyhazovanou se žonglováním, či ragby, kdy hráč vyhodí tenisák a přechytí overball

 

a) na zn. všichni pustí tenisáky a hrají čisté hry, na zn. seberou tenisák a hrají dle ukázání trenéra

 

 • Obíraná všichni proti všem. Všichni hráči mají tenisáky a s míčem (6 míčů) ve hře) střídat 2x driblink s přechytaváním tenisáku a 2x žongl

 

MULTIMENTÁLNÍ POHYBOVÉ HRY

Klasická pohybová hra vyžaduje po hráčích základní herní mentální schopnosti. Vícemíčová hra tyto mentální nároky násobí, je o úroveň výš. A multimentální pohybová hra klade na hráče extrémní mentální (multimentální) výzvy.

Multimentální pohybová hra je originální tréninkový prostředek. Vědomě a cíleně se zaměřuje na dosud zcela přehlíženou mentální složku. Je to duální hra. Hrají se dvě hry současně, v sobě. Je integrací pohybové hry a mentální hry.

Zatímní tréninková praxe funguje tak, že zefektivnit tréninkový proces se snažíme hlavně v oblasti tělesného rozvoje. Rezervy sportovního tréninku však hledejme především v oblasti duševní, mentální kondice. Zde je ohromný skrytý zdroj vyšší výkonnosti a tím pádem další možnosti sportovního vývoje. Zvláště u dětí, které, jak už bylo několikrát zmíněno, mají jedinečné předpoklady se duševně (mentálně) rozvíjet, kdy jejich centrální nervový systém (CNS) je na tento způsob zátěže optimálně připraven, očekává jej. Tak, jako si např. Jaromír Jágr přidává ve hře zátěžovou vestu, tělesnou zátěž, tak podobně i dítě může ve hře přijmout zátěž, mentální zátěž. Dostává se do přetížení, které však není škodlivé. Je to zdravé přetížení!

Základ multimentální pohybové hry tvoří pohybová (vícemíčová) hra. A souběžně v ní probíhá hra (úkoly) mentální. Už jen samotná pohybová hra vyžaduje na aktérech vysoké mentální nároky. Vícemíčové hry tyto mentální nároky ještě navyšují. Ovšem zakomponováním speciálního mentálního úkolu (mentální hry) do pohybové (vícemíčové) hry se mentální nasazení hráčů radikálně zvyšují. Hráči jsou pod časoprostorovým a tělesným (úpolovým) tlakem soupeře v pohybové hře nuceni řešit paralelně i mentální hru, respektive její mentální výzvy. Na dětský mozek jsou tak kladeny vysoké kooperační nároky mezi pohybovým a mentálním sladěním multimentálního herního výkonu. Vyvíjející se CNS mladého hráče se tím dostává do zcela pro něj nové psychomotorické dimenze.

U mladých hráčů, kteří s touto metodou začínají je v praxi názorně vidět, kdy přemýšlejí (přestávají hrát, nepohybují se, usilovně přemýšlejí) nebo když „pouze“ hrají (přestávají myslet, hrají uvolněně, spontánně). Postupně se ony jednotlivé fáze zkracují a hráči tak ve hře mohou rychleji a operativněji přepínat z čistě mentální fáze do herní a naopak. Mozek mladého hráče se přizpůsobuje vysoce náročným herním situacím multimentálního tréninku. Mozek se stává herně plastičtější, výkonnějším.

Multimentální hry jsou určené hlavně do suché přípravy, do obecného rozvoje tělesných a duševních složek hry.  Lze je ovšem v omezené míře použít i jako zpestření ve speciální přípravě na ledě.

Dnešní aktivní hráčská „dlouhověkost“ mnohých starších hráčů už není dílem jejich tělesné kondice. Hrají na vysoké úrovni především proto, že kromě zlepšených regeneračních možností mohou čerpat ze své kondice duševní  Ta se tak rychle jako kondice tělesná nevytrácí. Při své hře využívají nabyté bohaté herní zkušenosti.

Moderní trénink kolektivních her dětí musí být prodchnutý herním duchem. Jestliže takové tréninky dokážeme dětem nabídnout, potom tyto herní tréninky mají šanci v dětech optimálním způsobem rozvíjet herní umění!

Ukázky  multimentálních  her:

Hry hrajeme opět 3x 3-3 nebo v náročnější formě 2x 3-3-3, družstva mohou být i čtyřčlenná, všichni na jedné ploše. Hráči o over hrají úpolově (ragbyově). Shozený hráč s over jej pouští. Přihrávat si mohou libovolně, ale bod pro družstvo platí jen při úplném splnění zadání.

V multimentálních hrách dochází více ke sporným momentům než v obvyklých hrách. Na trenéry jsou tak kladeny vyšší nároky při řešení konfliktních situací. Jestliže se hrají tři hry souběžně, je vhodné, když každou jednu hru řídí jeden trenér. Navíc je účelné, když trenéři předem hráče upozorní na tyto sporné momenty, a že se od nich očekává jejich fair play řešení.

Multimentální hry řadíme do tréninku v době, kdy jsou hráči ještě soustředění a neunavení, protože jsou pro ně velmi náročné na koncentraci. Následující hry vyžadují od trenérů důkladné vysvětlení pravidel svým hráčům. Avšak i ono náročnější teoretické vysvětlování hry nutí hráče k vyššímu přemýšlení nad hrou. V hráčích tak vyvolává určitý ideomotorický trénink.

Přihrávaná s 1 over + mentální úkol

 • Přihrávaná + slovní fotbal

Hráč s over před přihrávkou spoluhráči zařve slovo a přihraje. Na to hráč po zpracování naváže odpovídajícím slovem, to znamená, že před další přihrávkou řve slovo začínající písmenem, kterým končilo slovo, které řval přihrávající hráč. Takto to pokračuje. Slova se nesmí opakovat.

 • Přihrávaná + dvě slova

Hráč s over před přihrávkou spoluhráči zařve slovo, na které on sám ještě naváže druhé slovo začínající písmenem, na které končilo jeho první slovo. Potom teprve přihrává. Zpracující spoluhráč opět naváže slovem začínající posledním písmenem druhého slova spoluhráče a řve své druhé slovo začínající písmenem jeho prvního slova. Pak přihrává.

 • Přihrávaná + rostoucí počet příjmení

Hráč s over před přihrávkou řve příjmení známého hokejisty a přihrává. Zpracující hráč jej opakuje a přidává své příjmení dalšího hokejisty. Pak přihrává. Další zpracující opakuje již dvě předešlá příjmení a přidává nové, třetí. Takto to roste. Vyhrává družstvo, které ve hře nepřerušené uvedlo delší seznam příjmení..

 • Přihrávaná + početní příklad

Přihrávající řve s přihrávkou jednoduchý početní příklad. Je-li výsledek sudý, zpracování spoluhráče je do pravé ruky, je-li výsledek lichý, chytá přihrávku do levé ruky.

Přihrávaná se 3 over + mentální úkol

 • Přihrávaná + slovní fotbal

Hráč se 2 over před přihrávkami obou over jednomu svému spoluhráči zařve slovo, na které hráč po zpracování naváže odpovídajícím slovem, to znamená, že před další přihrávkami obou over řve slovo začínající písmenem, kterým končilo slovo, které řval přihrávající hráč. Takto to pokračuje.

 • Přihrávaná + stříh s následnou přihrávkou

Přihrává hráč se 2 over dvěma spoluhráčům. Po přihrávce přihrávající „stříhne“ Ten hráč, který z vítězné ruky ze stříhání přijal over navíc přihrává dál na hráče, který pak zpracuje druhý over

Vyměňovaná se 3 over + mentální úkol

 • Vyměňovaná + angličtina

Hraje se se třemi over různé barvy (žlutý, červený, modrý). Dva spoluhráči si vymění over. Hráč přihrávající světlejší over řve jednoduše přeložitelné české slovo do angličtiny, které hráč, který přihrával tmavší over ještě před zpracováním (nebo před další výměnou je lehčí verze) přeloží do angličtiny.

 • Vyměňovaná + stříhání

Hraje se se 3 over různé barvy (žlutý, červený, modrý). Dva spoluhráči si vyměňují over. Hráč přihrávající světlejší over v momentě přihrávky ukáže na přihrávající ruce „kámen, nůžky nebo papír“, na které vyměňující hráč s tmavším over reaguje po své přihrávce ale ještě před přijmutím světlejšího over ukázáním „střihu“, který poráží „střih“ hráče, který mu přihrával.

 • Vyměňovaná + signalizace rozhočího

Hraje se se třemi over různé barvy (žlutý, červený, modrý). Dva spoluhráči si vymění over. Hráč přihrávající světlejší over v momentě přihrávky ukáže libovolnou signalizaci rozhodčích (krosček, hákování, podražení, nedovolené bránění apod.), kterou vyměňující hráč s tmavším over před přijmutím světlejšího over slovně „přeloží“.

Přihrávaná s 1 over ve 4 prostorech

Hřiště se rozčtvrtí.

 

 

              1

 

 

              2

 

          

             4

 

 

               3

 • Přihrávaná do všech 4 prostor

Spoluhráči si musí postupně přihrát z prostoru do prostoru ve směru hodinových ručiček, aniž by jim to soupeř přerušil.

 • Přihrávaná ve všech 4 prostorech

Spoluhráči si musí postupně přihrát ve všech čtyřech prostorech. I když jim soupeř over odebere, mohou po opětovném získání pokračovat v přihrávkách v dalších prostorech.

 • Přihrávaná střídavě úhlopříčně a podélně

Spoluhráči bodují jen přihrávkami, které se střídají úhlopříčně a podélně z prostoru do prostoru.

Prostory jsou očíslované

 • trenér hlásí např. 12, tzn. přihrávka z prostoru č.1 do prostoru 2,

 

 • hráč hlásí odkud kam, např. 43, tzn. přihrávka z prostoru č. 4 do 3      

 

Počty + orientace

 • trenér dává početní příklady, např. 15-3 (výsledek 12) to znamená přihrávka z č.1 do č.2,  nebo 4x8 (32) = přihrávka z č.3 do č.2

 

 • přihrávající hráč dává početní příklady, např. 3x8 = 24, to znamená přihrávka z prostoru 2 do 4

 

Přihrávaná se 3 over ve 4 prostorech

 

 • Přihrávaná do prostorů dle výpočtu

Přihrávající hráč se dvěma over přihrává současně dvěma svým spoluhráčům po jednom over do prostorů, které napoví početním příkladem. Dvoumístný výsledek jsou čísla prostorů, do kterých bude spoluhráčům přihrávat. Např. řve 20 + 11 (výsledek 31) a přihrává současně do prostorů 3 a 1. Hráč početní příklady může aktuálně měnit dle vývoje situace.

 

VĚDOMÉ ČTENÍ SVÉ HČJ

Je to jedna z dalších možných multimentálních forem, která může rozšířit spektrum tréninkových herních prostředků. Tato multimentálních forma či metoda může i přes svou relativní jednoduchost specificky pomáhat zvyšovat herní umění hráčů.

Čtení hry

Často se v kolektivních hrách používá pojem čtení hry. Já tento pojem chápu pouze jako obrazné vyjádření jeho kognitivní činnosti. Možná by se dal ještě doslovně pochopit, kdybychom pojem rozšířili jako vnitřní tiché čtení hry, kdy hráč vnímá a chápe herní děj pouze v duchu, ve svém nitru, víceméně pasivně. Výraz „čtení“ však obecně znamená aktivní vědomé získávání informací. Ale jaké skutečné informace při tichém čtení hráč získává o hře, zjistíme až zpětně na základě jeho herních reakcí, jeho herních odpovědích, na jejich výběrové kvalitě. A nebo také vůbec nezjistíme.

Aktivní vědomé čtení své HČJ

Vědomé čtení svých herních činností jedince (HČJ) vychází z vědomé aktivity hráče při čtení své vlastní herní činnosti. Jedná se o skutečné hlasité čtení. Při vědomém čtení své HČJ si hráč musí teprve text aktivně svým myšlením sám vytvořit. Hráč podvědomě ví, co vnímá (vnímá své pohybové herní činnosti). Ale jestliže chceme slyšet hráčovu smysluplnou verbální verzi jeho vnímání vlastní hry, jeho verbální formulaci, to je jeho vědomé čtení jeho HČJ, v tu chvíli musí hráč vynaložit vysokou myšlenkovou aktivitu.

Rozdíl mezi podvědomým vnímáním hry a vědomým čtením své HČJ je podobný jako mezi sledováním filmu (víceméně blíže ke konkrétnu, objektivní podání, které bohužel částečně brzdí diváka v jeho svobodné představivosti) a čtením knihy (blíže k abstraktnu s možností subjektivního vnímání, které podporuje ve čtenáři iniciativu, fantazii, obrazotvornost, představivost).

Hráč podvědomě vnímá hru jako globální celek, ale současně vědomě nahlas čte (komentuje) svou herní činnost (HČJ). Jeho duševní činnost je tak mnohem intenzivnější.

Vědomé čtení HČJ spočívá v synchronizaci aktivně prováděné herní činnosti jedince na straně jedné a přidanou vědomou duševní činnosti na straně druhé, respektive hráč svou vlastní reálně prováděnou herní činnost propojuje s vlastně mluveným popisem oné prováděné herní činnosti, a to celé v rámci probíhající globální hry.

Hráč svou aktuální, průběžně proměnlivou prováděnou tělesnou herní činnost na základě své mentální činnosti souběžně, kontinuálně, detailně a pohotově nahlas popisuje, interpretuje. Hráč své skutečné herní provedení jakoby slovně zrcadlí. Podává si vlastně simultánně sám sobě hlasitou zpětnou vazbu o své vlastní herní činnosti. Dochází tak k tělesnému a duševnímu zdvojení prožívání herní činnosti, respektive až ztrojení, když hráč navíc ještě vnímá sluchovými smysly svůj komentující výklad herního provedení. Vědomé čtení HČJ by se dalo částečně přirovnat k ideomotorickému tréninku, ale za současné vlastní aktivní herní činnosti.

Ještě pro lepší pochopení uvedu krátký příklad vědomého čtení své HČJ: „Překládám vpravo, blížím se k soupeři (Tomášovi) s pukem, dostávám se s ním do tělesného kontaktu, v souboji se mu snažím nadzvednout hokejku, daří se to a získávám puk, odpoutávám se krátkým obloukem do protisměru od soupeře (Tomáše), atakuje mě další soupeř (Vojta), zrychleným bruslením se uvolňuju, hledám spoluhráče…“. V tréninkové hře jmenujme své spoluhráče a soupeře. Svědčí to o umění podrobnějšího čtení. Také je výhodnější ve svém hlasitém monologu zvýrazňovat své povedené činnosti. Hráč čte současnost, ale může předjímat i své bezprostředně navazující úmysly.

Po hráči to vyžaduje abnormálně se koncentrovat a vnímat svou aktuálně prováděnou herní činnost a navíc současně o ní, při ní a v ní přemýšlet, rychle a pohotově hledat vhodná slovní vyjádření, mluvně ji interpretovat, slyšet se. Navíc na menším herním prostoru s více hráči se oni hráči svou různorodou mluvenou interpretací ve své vlastní mentální činnosti vzájemně rozptylují a ruší. Množství rušivých akustických vjemů z hráčova bezprostředního okolí potom na něj klade o to vyšší nároky na jeho duševní rezistenci a schopnost tak řešit náročné mentální činnosti pod rušivým duševním tlakem.

Tuto metodu je v ledních hrách vhodné používat ve hrách na menších prostorech a o menších počtech hráčů, 1-1, 2-2 apod. Takové hry jsou akčnější a interakčnější a čtení se tak nabízí bohatší a pestřejší. Kvalita čtení závisí také na herní sečtělosti hráče, jaké má herní zkušenosti a současně na jeho slovní zásobě z hokejového slovníku. Metoda vědomého čtení klade vysoké nároky na verbální bystrost, kterou i následně rozvíjí.

Po hráčích chceme kontinuální čtení, souvislé a bez přerušení. Kdo svůj monolog přeruší, tak tím dává najevo, že je herně pasivní, v herní nečinnosti, že nehraje. Aby hráč měl větší šanci svou hru dobře komentovat, musí být neustále herně akční a interakční, musí se zapojovat nějakým způsobem pořád do herního děje.

Vědomé čtení své hry vede k intenzivnějšímu uvědomování a zvnitřnění si své vlastní herní činnosti. Přidaná mentální zátěž znamená zvýrazněné a prohloubené prožívání ukládaných herních paměťových stop v mozku, v herní paměti hráče. Na druhou stranu koncentrace na komentování své vlastní činnosti může neutralizovat či odvádět hráčovy negativní emoce (tréma, strach z nezdaru), které by mohly brzdit hráče v podání jeho přirozeného, uvolněného a spontánního výkonu.

Zatížení vědomým čtením HČJ můžeme v herním tréninku v rámci variability náročnosti přirozeným způsobem krátkodobě střídat vhodnými herními prostředky s běžnou hrou. Hráč sám svým vizuálním vnímáním hry rozlišuje, kdy má hrát pod čtecí zátěží a naopak kdy má hrát uvolněně, bez zátěže. Vědomé čtení své HČJ potom provádí pouze:

 

 • při svém vedení puku (míče)
 • při obranné fázi svého družstva – puk (míč) má v držení soupeř 
 • při útočné fázi svého družstva - puk (míč) má v držení spoluhráč
 • když je puk (míč) pouze v určitém prostoru, např. ve středním pásmu, v krajních pásmech…

 

CÍLENÝ ROZVOJ VNĚJŠÍ HRY

Tak, jak jsme schopni se zaměřit v herním tréninku na aspekty vnitřní hry herního komplexu, tak v rozvoji herního umění neopomínáme se zaměřit ani na rozvoj hry vnější. Můžeme ve hře vyžadovat speciálně jednotlivé pohybové činnosti, dovednosti. Zachováváme ve hře veškeré výhody vnitřní hry a navíc zařazujeme do hry cílené dovednosti. Herní dovednosti se tak rozvíjejí funkčně ve svém přirozeném herním prostředí.

Ukázky cíleného rozvoje herních vnějších dovedností na ledě:

 • Ragby na ledě s overbally

3-3, gólu je dosaženo, když hráč s overballem projede brankou soupeře, tvořenou dvěma kužely. Po projetí si nechává overball a hraje se bez přerušení dál. Na znamení všichni hráči bruslí

 

a) křížením (nasazení na vnější hrany)

 

Zaměření: herní bruslení po vnějších hranách

 

b) tak, že se dotýkají jednou rukou ledu

 

 Zaměření: herní bruslařský náklek

 

Na další znamení pak vždy bruslí účelově.

 

 • Obírací ragby s overbally

Všichni proti všem, 3-6 overballů, gól hráče s overballem, který projede brankou tvořenou dvěma kužely, která je na opačné polovině, než kde získal míč. Před zakončením hráč s overballem musí:

a) provést oblouk s přeložením (kolečko)

Zaměření: herní oblouk s přeložením

b) provést otočku

Zaměření: herní otočka

c) na znamení musí všichni bruslit překládáním.

Zaměření: herní překládání vpřed

 

 • Honička vzad

Honiči (asi 1/3) honí bruslením vzad. Honění bruslí vpřed. Baba se předávává hokejkou. Původní honič pak bruslí vpřed a je honěný, chycený se stává honičem, bruslí vzad. "Opla-nepla".

Zaměření: herní bruslení vzad

 

 • Honička do vzad

Honiči (asi 1/4) honí, mají otočené hokejky a bruslí vpřed, honění hokejky normálně, bruslí vpřed. Honič těsně před předáním baby provede obrat do jízdy vzad a dotek rukou v jízdě vzad. Role se mění. "Opla-nepla"

Zaměření: herní obraty

 

 • Honička 1-1 oba s puky

Všichni hráči mají puky a rozdělí se do dvojic. Hrají honičku 1-1.

a) stálý honič, který se snaží vést puk a klepat hokejkou honěného. Na znamení se role mění

b) po klepnutí holí (baba) se role mění

Zaměření: herní vedení puku

 

 • Obíraná o puky

Hráči se snaží vést puk, kterých je pouze 4-6. Hráči bez puku se jej snaží získat. Hráč s pukem získá bod, když

 

a) s pukem provede přeložení vzad

 

b) s pukem provede oblouk a přeloží vpřed

Zaměření: herní vedení puku, herní uvolnění s pukem

 

 • Přihrávaná s puky

3-3 o 1 puk. Libovolně.

 

a) přihrávka platí pouze         z jízdy vzad

b)                                            nohou

c)                                            po ledě rukou

d)                                            po zpracování do ruky (nadhozením)

Zaměření: herní přihrávky a jejich variabilní provedení

 

 • Vyměňovaná s trenéry

Hráči se snaží vést puk, kterých je 6-8. Obírají se o ně. Trenéři se pohybují mezi nimi a mají své puky. Hráči s puky získají bod, když si vymění puk s trenéry.

Zaměření: herní přihrávky a zpracování

 

 • Vyměňovaná mezi sebou

Hráči se obírají o 8-10 puků. Hráči získávají body tak, že si vymění vzájemně puky.

Zaměření: herní přihrávky a zpracování

 

 • Obírací hokej

Všichni proti všem o 2-5 puků do 2 (4) branek s brankáři, po získání puku musí hráč hrát na branku ve 2. polovině.

Zaměření: herní uvolnění s pukem

 

a) kdo získá puk, před zakončením provede obrat a přeložení vzad, oblouk, překládání vpřed, otočku, pokleky

Zaměření: uvolnění s pukem a bruslařské dovednosti

 

 • Obírací hokej se shazováním

Všichni proti všem o 2-4 puky do 2 (4) branek s brankáři, po získání puku musí hráč hrát na branku ve 2. polovině. Navíc jsou na ploše shazovači cca 3 shazovači, kteří shazují (skládají) jakéhokoli hráče. Po složení si hráči mění role za hráče a shazovače.

Zaměření: herní uvolnění s pukem pod různorodým tlakem

 

 • Obírací hokej s přihrávkami

Všichni proti všem o 6-8 puků do 2 (4) branek s brankáři, po získání puku musí hráč hrát na branku ve 2. polovině. Kdo získá puk, před zakončením provede výměnu puku s jiným hráčem s pukem.

Zaměření: herní uvolnění s pukem, herní přihrávky, herní zpracování

 

 • Obírací hokej v párech

Družstvo je rozděleno do dvojic (cca 10 párů). Všechny dvojice hrají proti sobě. Ve hře jsou 3-4 puky. Po získání puku musí hráč hrát na branku ve 2. polovině, a navíc musí přihrát svému spoluhráči z dvojice. Ten teprve může zakončovat.

Zaměření: herní přihrávky a zpracování

 

HRA KOMPENZUJE

Všestranná podoba hry nabízí ideální možnosti uplatnění silných stránek každého jednoho jedince a souběžně jej učí kompenzovat jeho herní nedostatky. Pestrost hry každého hráče specificky formuje. Každý mladý hráč je jedinečný. Má své silné i slabší stránky. A právě ve hře, která je charakteristická svou svobodou, kde hráč na základě svých dědičně získaných předpokladů a praxí nabytých dovedností a schopností, si může vybrat svůj osobitý výběr a způsob svého řešení. Na základě svých optimálních předpokladů, svých silných stránek. Ve hře by tedy měl objevovat své jedinečné preference a ty rozvíjet. Měl by začínat budovat své herní umění především na svých herních přednostech, ve kterých je velký předpoklad v jejich efektivní rozvoj. Tím se přispívá i na jeho sebevědomí.

Buď více tím, čím jsi!

 

HERNÍ POHYBOVÉ SCHOPNOSTI

U hráčů sportovních her bychom měli vedle herního umění a dovedností rozvíjet herní tělesnou kondici, čili herní pohybové schopnosti. Zdůrazňuji HERNÍ schopnosti. Rychlostní, obratnostní a silové pohybové schopnosti rozvíjet v souvislosti s hrou. V sepětí s kognitivními procesy.

Náš dětský hokej je brán v přípravném období automaticky jako kondiční, jako hlavní období rozvoje pohybových schopností. A tak je na trénincích ostře separován trénink tělesné kondice, trénink rychlosti, obratnosti, síly a vytrvalosti. Trénuje se samoúčelně, uměle, odtrženě od herních souvislostí, trénink je zavádějící, směřuje mimo herní realitu. Posiluje se na stanovištích, běhají sprinty (ačkoli se zjistilo, že běžecká rychlost nemá vliv na rychlost bruslařskou) …  

Trenéři sportovních her často zdůrazňují důležitost, startovní rychlosti. A v tréninku kladou důraz především na její rychlé vnější tělesné provedení, její svalovou rychlost, na její rychlostně silové schopnosti, na první tři kroky. Ale v ledním hokeji, který je oproti jiným kolektivním sportům rychlejší a kde tedy roste význam těchto mikrokrátkých časových sekvencích hluboce pod 1 sekundu, mají rozhodující vliv na úspěch v takto zlomkových časových úsecích vnitřní procesy hráče, jeho herní vnímání podložené dostatečnou kapacitou a kvalitou již vstřebaných herních vjemů. A jeho myšlenkovým zpracováním na základě hráčovy herní paměti. Na jeho kognitivních schopnostech. Je to podobné jako u sprintera, kde jeho startovní rychlost (reakce) hraje mnohem větší roli než startovní rychlost u vytrvalce. A hráč hokeje je tím sprinterem.

I zámořský hokej, který je v současnosti opět na vrcholu, již změnil svůj styl. Nadále jsou (mimo jiné) rozvíjeny tělesné schopnosti hráče, které ale slouží výhradně hře samotné. Respektive pohybové schopnosti jsou brány pouze jako podpůrné složky a jsou podřízeny hernímu výkonu. Rozhodující je herní rychlost, herní síla atd., čili jak je hráč schopen své rychlostní (silové…) schopnosti využít ve hře. A stále mějme na paměti, že nakonec je rozhodující výkon jedince v celém jeho komplexu.

Mladý útočník Sam Bennett na tělesně kondičních testech před draftem 2014 sice neudělal ani jeden shyb, ale přesto byl vybrán jako 4. hráč draftu do Calgary Flames. Bylo upřednostněno jeho herní umění. Je to posun oproti minulosti!

Herní pohybové schopnosti se ve hře nikdy neuplatňují sami, odděleně. Vždy je patřičně podporují více či méně ostatní pohybové schopnosti, ale nejen ony. Pouze herní formou tréninku rozvíjíme tělesnou kondici v optimálním poměru a dále v nutné kontinuitě se všemi dalšími podstatnými hledisky herního výkonu, jak tělesnými, tak hlavně duševními. Přirozený rozvoj pohybových schopností a jejich soulad ve využívání s ostatními složkami herního výkonu se upevňuje všestrannými pohybovými hrami a jejími nenáročnými až nadnáročnými modifikacemi.

Příklady her zaměřených na kondici (silové schopnosti):

 

Florbal, na znamení všichni hráči pohyb           po 1 noze

                                                                                 poskoky snožmo

v podřepu (s florbalkou v 1 ruce a spodní ruka se stále dotýká země)

 

Přihrávaná ragby 3-3 o overball v kopci, kdy přihrávka za bod je pouze ta, která je přihrána z kopce směrem dolů (či naopak)

 

HERNÍ TESTOVÁNÍ

Naše testování sportovců vychází stále z tradičního testování tělesné kondice. Ale pro herní sporty je tato forma testování nedostatečná. Naopak může být i zavádějící. Mnoho trenérů stále bere kondiční testy jako základ pro herní výkon. Především v přípravném období věnují velkou část tréninkového objemu samoúčelnému cepování tělesné kondice, hlavně aby splnili předepsané limity. A herní umění jde stranou. Pro kondiční testy je charakteristické, že jsou při jejich provádění všech disciplín vyžadovány standardní a neměnné podmínky, bez rušivých vlivů. Hráči tak slepě plní čistou vnější činnost. Ale herní prostředí je naprosto odlišné, je pro něj typické prostředí změn, prostředí proměnlivosti. Ve hře, jak už bylo naznačeno, hraje klíčovou roli prvotní vnitřní mentální hra a z ní vyplývající dovednosti adaptability, improvizace, kreativity apod. Vnitřní mentální hra je v tradičních pohybových testech naprosto přehlížena.

Karla Brücknera, úspěšného fotbalového trenéra, výsledky kondičních testů nezajímaly a končily u něj v koši. Vycházel ze svého pragmatického přístupu.

Je možné provádět všestranné herní testování v přípravném období formou množství turnajů v různých kontaktních kolektivních hrách a jejich modifikacích. Při nich se v každém turnaji mění družstva se snahou, aby hrál každý hráč spolu vždy s jiným hráčem. Jednotlivé turnaje se bodují, hráči dle umístění v nich získávají body a ty se průběžně sčítají. Hráči se tak mohou přiblížit skutečně pravdivému a objektivnímu otestování svých individuálních herních dovedností a schopností, které jsou jinak hodnoceny subjektivně a zkresleně. Jednotliví hráči potom mohou vidět svou herní výkonnost v porovnání s ostatními v bodové podobě a pořadí.

V Praze například existuje Program Sport Analytik, který je určený dětem mezi 5-15 roky, který formou tělesného testování rozpozná jejich sportovní předpoklady a doporučí jim ten pravý sport.

 

Uvádím všechny testovací disciplíny:

·  30 m sprint (rychlost)

·  stoj na jedné noze (rovnováha)

·  skok do výšky (výbušnost)

·  sedy - lehy (silová vytrvalost)

·  člunkový běh (hbitost)

·  hluboký předklon (pružnost)

·  hod basketbalovým míčem (síla)

·  800 m běh (aerobní vytrvalost)

Ano, opravdu vše jen tělesné testy. Dle mého názoru v něm chybí testování také duševních dovednosti jako schopnost adaptability, improvizace, kreativity… Vnitřní operativní a funkční dovednosti, tolik typické pro kolektivní sporty. Zkrátka chybí herní testování, které může naznačit u dítěte umění hrát, tak důležitý aspekt pro kolektivní sporty.

 

Hokej je sice kolektivní hra, ale tuto kolektivní hru tvoří, vytvářejí a rozhodují především herní individuality.

Herní testování je na rozdíl od testování tělesného komplexnější a více odpovídá funkčním potřebám hráče.

 

KOUČ MENTÁLNÍ HRY

O našem zatímním scestí v metodice mládeže svědčí mimo jiné i fakt, že naše zaměření na vnější hru neustále roste, když v současné době stále přibývá hráčů, kteří mají své kondiční (myšleno tělesně kondiční) trenéry. Dospívám k myšlence, že až plně pochopíme a doceníme význam obecné vnitřní mentální hry, vnitřních duševních procesů a koučování na kvalitu herního umění dětí, tak u dětských hráčů poroste poptávka po koučích mentální hry. Budou to kouči, kteří se budou specializovat na koučink mentální hry, tedy na funkčnost vnitřních procesů na úrovni mozkových neuronů, které se odehrávají při všech pohybových kontaktních hrách, a to víceméně na podobném základě. Tito experti by tedy mohli plnohodnotně rozvíjet toto obecné mentální umění souběžně u fotbalistů, hokejistů, košíkářů… Tito mladí hráči by tak konečně mohli získávat tolik potřebný a vhodný všestranný obecný mentální herní základ pro svůj další sportovní vývoj ve svém následně specializovaném herním sportu.

 

MOŽNÉ REZERVY VE VÝCHOVĚ DĚTÍ V RANÉM VĚKU

Jsem toho názoru, že právě v oblasti raného věku dítěte, kde se formují základy budoucího dospělého člověka (sportovce), bychom měli zapracovat a změnit nejvíce. Jestliže správnou výchovu (pohybovou i obecnou) v tomto věku zanedbáme, v budoucnu už to nezměníme. Stát by měl v zájmu celé naší společnosti vyvíjet mnohem větší osvětu na poli zdravé výchovy a zdravého životního stylu. Apelovat v tomto směru především na mladé rodiče. Ty jsou hlavními vychovateli svých dětí. Nesvalovat tuto funkci výchovy alibisticky jen na učitele, vychovatele a trenéry. Ti musí pouze vhodně doplňovat rodinnou výchovu.

Dále si myslím, že už v mateřských školách chybí i vliv učitele, muže. Dítě by mělo být vychováváno v přirozeném prostředí, to znamená, že by mělo vnímat jak element ženský, tak také mužský. Každý tento vliv dává dítěti to, co do života potřebuje. Tak, jak je to v úplné rodině. Právě proto, že dnes v rodině často chybí role otce, tak by v MŠ měla role muže o to více působit. Muž má právě  k pohybovým a sportovním aktivitám blíž než žena. Zvláště pro kluky v MŠ by to bylo potřebné. 

Určitě by pro optimální pohybový ale i obecný rozvoji dítěte v předškolním věku (už přibližně od tří let věku dítěte) velmi pomohly organizované společné hry rodičů s dětmi. Využila a také více by se posílila v tomto věku ještě velmi těsná vazba dítě – rodič. A hlavně by dítě hravě získávalo pozitivní vztah k pohybu formou společných prožitků a emocí za účasti svého nejbližšího, tedy rodiče.

 

ZÁVĚREM

Začínající trenér vnímá trénink z neznalosti jako jednoduchou záležitost. Nemůže pochopit, nakolik je složitý, protože jej vidí  povrchně, laicky, vůbec se nepropracoval pod povrch problému. Pokročilý trenér již analyzuje. Tak pronikne do systému, unáší se vývojem a jednotlivými znalostmi. Ty jej zavádějí do detailů a najednou zjišťuje, kolik složitostí a obtížností trénink obsahuje. Objevuje, jak se systém člení a rozvětvuje dál a dál.  Jak se problémy v něm vzájemně prolínají a ovlivňují. Pozoruje, jak vše souvisí se vším, snaží se najít logický systém, ale nenachází jej. Hledá komplikovaná a komplikovanější řešení a utápí se v nich. Ztrácí přehled souvislostí, chybí mu ucelený nadhled. Moudrý trenér však pokračuje v hledání, aby nakonec nalezl odpověď v syntéze, v celostnosti. A to ve formě jednoduchého řešení. Sdílím zde princip tzv. Occamovy břitvy, který nám říká, že "jednoduchost najdeme, když se přiblížíme ke skutečné podstatě věci" a že "jednoduchost je vyřešená složitost". Proto hrajte!!!

------------------------

L. C. Katz, M. Rubin: Jak trénovat mozek, NLN 2003

W. T. Gallwey: Vnitřná hra tenisu, Management Press, Praha, 2013

D. Goleman: Emoční inteligence, Metafora spol. s r. o., Praha, 2011

R. Martens: Úspěšný trenér, GradaPublishing, 2006

TOPlist